Primary links

MENU

Handboek voor de praktijklesgever bij het curriculum praktijkopleiding categorie B (ART5-0001)

Mobiliteit en verkeersveiligheid
Handboek voor de praktijklesgever
In het handboek voor de praktijklesgever maakt u uitgebreid kennis met de verschillende leerdoelen. Het handboek overloopt wat de leerling precies moet kunnen en hoe u dat het best kan aanleren met praktische oefeningen en vragen voor uw leerling. U kan de leerdoelen combineren tot een les op maat van uw leerling. De handige schema’s en foto’s in het handboek kan u gebruiken tijdens de praktijkles om bepaalde situaties verder te illustreren.
€20,00
Rijlesgever

Het curriculum praktijkopleiding categorie B stelden we al aan u voor in het verleden. Het is een oplijsting van de essentiële kennis, vaardigheden en gedragsaspecten die een leerling tijdens de praktijkopleiding moet verwerven om een goede en veilige bestuurder te worden en te blijven.

Rijlesgevers

Kan online besteld worden
Categorie: 
Brochure

Autodidact

Autodidact is de naam van het handboek waarin de didactische achtergrond voor iedere theorie- en praktijkrijlesgever wordt besproken. Het boek wordt toegelicht in deze opleiding, die al enkele jaren loopt en recent is herwerkt door Dirk Van Damme, de lesgever die de opleiding coaching geeft. Dirk is psycholoog en pedagoog van opleiding en bekijkt Autodidact vanuit zijn invalshoek. Alle deelnemers aan de opleiding krijgen een exemplaar van het handboek mee naar huis.

Categorisatie
Rijlesgever
Plaats
Plaatsnaam: 
Vlaams Administratief Centrum Gent Virginie Lovelinggebouw
Subscribing options
Number of participants: 
2
Old fields
Interne mail ontvangers: 
glenn.buelens@verkeerskunde.be, maya.versteele@verkeerskunde.be
CRM
CRM ID: 
bfd89532-3a33-e811-a843-00155d68a107

Bezoek aan het Vlaams Verkeerscentrum - punt 2 en 3

Het Vlaams Verkeerscentrum monitort het verkeer op de Vlaamse hoofdwegen met camerabeelden, detectielussen in het wegdek en tal van andere bronnen. Dat gebeurt 7/7 én 24/24. Met die meetgegevens doet het Vlaams Verkeerscentrum aan dynamisch verkeersmanagement. Zo streven ze ernaar om het snelwegverkeer in Vlaanderen zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen voor alle weggebruikers.

Categorisatie
Rijlesgever
Plaats
Plaatsnaam: 
Vlaams Verkeerscentrum
Subscribing options
Number of participants: 
22
Old fields
Interne mail ontvangers: 
glenn.buelens@verkeerskunde.be, maya.versteele@verkeerskunde.be
CRM
CRM ID: 
da3de861-4516-e811-a841-00155d68a107

Drijfveren, coaching binnen de hogere ordevaardigheden – punt 2

De Natuurlijke Rijstijltest won op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2015 de Vlaamse Prijs van de Verkeersveiligheid. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een organisatie met een waardevol en vernieuwend project voor de verkeersveiligheid. De Natuurlijke Rijstijltest is een wetenschappelijke test, ontwikkeld door rijschool Donkmeer, Pontis en de Universiteit Antwerpen. Het is de ideale tool om uzelf als bestuurder beter te leren kennen.

Categorisatie
Rijlesgever
Plaats
Plaatsnaam: 
VSV
Subscribing options
Number of participants: 
16
Old fields
Interne mail ontvangers: 
glenn.buelens@verkeerskunde.be, maya.versteele@verkeerskunde.be
CRM
CRM ID: 
f38d60ff-88e4-e711-a840-00155d68a107

De nieuwe rijopleiding, het vormingsmoment voor begeleiders - goedgekeurd als bijscholing

De zesde staatshervorming biedt de mogelijkheid aan Vlaanderen om de rijopleiding effectief te hervormen. Het plan dat voorligt is een ambitieuze verbetering van de huidige rijopleiding. De hervorming speelt dan ook in op de internationale voorbeelden en biedt de kans de ongevallencijfers effectief terug te dringen.

Categorisatie
Rijlesgever
Plaats
Plaatsnaam: 
VSV
Subscribing options
Number of participants: 
14
Old fields
Interne mail ontvangers: 
glenn.buelens@verkeerskunde.be, maya.versteele@verkeerskunde.be
CRM
CRM ID: 
44c4d3ff-e8d0-e711-a829-00155d68a107

Bezoek aan het Vlaams Verkeerscentrum – punt 2 en 3

Het Vlaams Verkeerscentrum monitort het verkeer op de Vlaamse hoofdwegen met camerabeelden, detectielussen in het wegdek en tal van andere bronnen. Dat gebeurt 7/7 én 24/24. Met die meetgegevens doet het Vlaams Verkeerscentrum aan dynamisch verkeersmanagement. Zo streven ze ernaar om het snelwegverkeer in Vlaanderen zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen voor alle weggebruikers. Door studiewerk te verrichten en adviezen te formuleren ondersteunen ze ook het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen.

Categorisatie
Rijlesgever
Plaats
Plaatsnaam: 
Vlaams Verkeerscentrum