Primary links

MENU

Filter op

Bezoek aan het Vlaams Verkeerscentrum – punten 2 en 3

Het Vlaams Verkeerscentrum monitort het verkeer op de Vlaamse hoofdwegen via camerabeelden, detectielussen in het wegdek en tal van andere bronnen. Dat gebeurt 7/7 én 24/24. Met die meetgegevens doet het Vlaams Verkeerscentrum aan dynamisch verkeersmanagement. Zo streven ze ernaar om het snelwegverkeer in Vlaanderen zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen voor alle weggebruikers. Door studiewerk te verrichten en adviezen te formuleren ondersteunen ze ook het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen.

Het team van het Verkeerscentrum nodigt u als rijlesgever uit om kennis te komen maken met de werking van het Verkeerscentrum. In de operatorzaal kan u dan over de schouders van de operatoren meekijken en het dynamisch verkeersbeheer in volle actie zien. Zo kan u tijdens uw lessen uw leerlingen beter informeren over de monitoringsystemen, over de aansturing van de dynamische verkeerssignalisatie en over de manier waarop actuele verkeersinfo tot stand komt.

Meer info over het Verkeerscentrum vindt u hier: www.verkeerscentrum.be

Leerdoelstelling

Tijdens dit bezoek van twee uur komt u meer te weten over de dagelijkse bezigheden van het Verkeerscentrum, de verkeersmetingen (detectielussen, floating car data, …), de verkeerscamera’s (de controlezaal), de toegenomen verkeersdrukte (die het centrum constant monitort via het systeem van “verkeersindicatoren”), het dynamisch verkeersmanagement (aansturing van VMS en RSS-borden, filestaartdetectie, spitsstroken …), het belang van actuele verkeersinfo (waarbij het Verkeerscentrum in Vlaanderen een centrale rol speelt), de bevordering van verkeersdoorstroming (studiewerk voor de quick wins), enz. én u krijgt het ook in real-time te zien.

Programma

Presentatie en rondleiding in het Vlaams Verkeerscentrum

09.00 - 09.30 uur: Onthaal met warme dranken

09.30 – 09.40 uur: Verwelkoming

09.40 – 11.00 uur: Presentatie over het Vlaams Verkeerscentrum

11.00 – 12.15 uur: Rondleiding in het Vlaams Verkeerscentrum

12.15 uur: Einde

Dagvoorzitter

Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum zal ons ontvangen en rondleiden.  

Doelgroep

Omdat we verder bouwen op de kennis uit de brevettenexamens, is de cursus specifiek gericht naar gebrevetteerde rijlesgevers en examinatoren.

Organisatie

Deze opleiding werd door de Vlaamse overheid goedgekeurd als erkende bijscholing voor de rijlesgever zoals voorzien in artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004. Deze opleiding komt in aanmerking voor punt 2 en punt 3.

Enkel indien u de volledige opleiding volgt, hebt u recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid.

Meer info

Wouter De Clercq

Projectverantwoordelijke team Rijopleiding

015 44 32 65

Datum en locatie

Prijs

Gratis
Gratis