Primary links

MENU

Filter op

Bezoek aan het Vlaams Verkeerscentrum - punt 2 en 3

Het Vlaams Verkeerscentrum monitort het verkeer op de Vlaamse hoofdwegen met camerabeelden, detectielussen in het wegdek en tal van andere bronnen. Dat gebeurt 7/7 én 24/24. Met die meetgegevens doet het Vlaams Verkeerscentrum aan dynamisch verkeersmanagement. Zo streven ze ernaar om het snelwegverkeer in Vlaanderen zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen voor alle weggebruikers. Door studiewerk te verrichten en adviezen te formuleren ondersteunen ze ook het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen.

Het team van het Verkeerscentrum nodigt u als rijlesgever uit om kennis te komen maken met de werking van het Verkeerscentrum. In de operatorzaal kan u over de schouders van de operatoren meekijken en het dynamisch verkeersbeheer in volle actie zien. Zo kan u tijdens uw lessen uw leerlingen beter informeren over de monitoringsystemen, over de aansturing van de dynamische verkeerssignalisatie en over de manier waarop actuele verkeersinfo tot stand komt. Meer info over het Verkeerscentrum vindt u op www.verkeerscentrum.be.

Leerdoelstelling

Tijdens dit bezoek van drie uur komt u meer te weten over de dagelijkse bezigheden van het Verkeerscentrum, de verkeersmetingen (detectielussen, floating car data, …), de verkeerscamera’s (de controlezaal), de toegenomen verkeersdrukte (die het centrum constant monitort via het systeem van “verkeersindicatoren”), het dynamisch verkeersmanagement (aansturing van VMS en RSS-borden, filestaartdetectie, spitsstroken …), het belang van actuele verkeersinfo (waarbij het Verkeerscentrum in Vlaanderen een centrale rol speelt), de bevordering van verkeersdoorstroming (studiewerk voor de quick wins), enz. én u krijgt het ook in real-time te zien.

Programma

  • 9.00 onthaal
  • 9.30 verwelkoming
  • 9.40 presentatie over het Vlaams Verkeerscentrum
  • 11.00 rondleiding in het Vlaams Verkeerscentrum
  • 12.30 einde

Dagvoorzitter

Peter Bruyninckx, de woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum zal ons ontvangen en rondleiden.

Doelgroep

Omdat we verder bouwen op de kennis uit de brevettenexamens is de cursus specifiek gericht naar gebrevetteerde rijlesgevers. Opgelet! Om iedereen de kans te geven deze opleiding te volgen, worden er per rijschoolvestiging maximaal vier rijlesgevers per opleiding toegelaten.

Organisatie

De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd voor 3 opleidingsuren als erkende bijscholing voor punten 2 en 3. De opleiding telt bovendien mee voor de jaarlijkse verplichte bijscholing.

Enkel indien u de volledige opleiding volgt, hebt u recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid.

Meer info

Wouter De Clercq

Projectverantwoordelijke team Rijopleiding

015 44 32 65

wouter.declercq@vsv.be

Getuigschrift

Enkel als je de volledige opleiding volgt, kunnen we je een getuigschrift bezorgen. Op dat getuigschrift staan het onderwerp en het aantal vormingsuren vermeld.

Annulering

Tot één week voor aanvang van het initiatief kun je je inschrijving gratis annuleren. Annuleren kan enkel schriftelijk (brief of e-mail). Als je later annuleert of niet aanwezig bent, moet je wel het volledige inschrijvingsgeld betalen. Bij een gratis initiatief rekenen we in dat geval een administratieve kost van 25 euro aan. Dat bedrag gaat integraal naar het revalidatiecentrum Pulderbos, waar onder meer jonge verkeersslachtoffers begeleid worden. Indien wij het initiatief om bepaalde redenen annuleren, brengen we je ten laatste drie werkdagen vooraf op de hoogte. In dat geval hoef je uiteraard geen inschrijvingsgeld of administratieve kost betalen.

Betaling

Als je inschrijft voor een betalend initiatief, bezorgen we je na afloop een factuur. Je betaalt het inschrijvingsgeld na ontvangst van de factuur.

Datum en locatie

Prijs

Gratis

Prijs tot en met

04/06/18
Gratis