Primary links

MENU

Filter op

De nieuwe rijopleiding, het vormingsmoment voor begeleiders - goedgekeurd voor punt 2

De zesde staatshervorming biedt Vlaanderen de mogelijkheid om de rijopleiding effectief te hervormen en te komen tot een ambitieuze verbetering van de rijopleiding. De hervorming speelt in op de internationale voorbeelden en biedt de kans de ongevallencijfers effectief terug te dringen.

De vernieuwde rijopleiding voorziet dat iedere begeleider een vormingsmoment moet volgen, voor hij op het voorlopig rijbewijs opgenomen wordt. Rijscholen en rijlesgevers kunnen het vormingsmoment aanbieden, na het volgen van een verplichte opleiding. Deze opleiding komt hiervoor in aanmerking. De VSV staat in voor de ontwikkeling van het lesmateriaal voor het vormingsmoment en stelt dit ter beschikking van alle lesgevers.

Tijdens de opleiding komen de praktische voorwaarden voor het organiseren van een vormingsmoment voor begeleiders aan bod en wordt de inhoud van het vormingsmoment toegelicht.

Leerdoelstelling

Tijdens deze opleiding bieden we een antwoord op al uw praktische vragen over het geven van een vormingsmoment. We stellen het lesmateriaal voor het vormingsmoment aan u voor en helpen u op weg bij het gebruik ervan.

Programma

  • Praktische voorwaarden voor het geven van het vormingsmoment
  • Verwachting van de begeleider
  • Inhoud van het vormingsmoment: accenten, achtergrond en aandachtspunten
  • Omgaan met reacties van de begeleiders

Dagvoorzitter

Sarah Klaps, projectverantwoordelijke, VSV

Doelgroep

Rijlesgevers en directeurs met interesse in het vormingsmoment zijn van harte welkom. 

Opgelet! Om onderling ervaringen uit te wisselen, laten we maximaal 4 rijlesgevers per rijschoolvestiging per opleiding toe.

Organisatie

De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd voor 7 opleidingsuren als erkende bijscholing voor punt 2. De opleiding telt bovendien mee voor de jaarlijkse bijscholing.

Enkel indien u de volledige opleiding volgt, hebt u recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid.

Cevora

De opleiding kwam tot stand in samenwerking met Cevora. Deelnemers die lid zijn van PC200, kunnen via Cevora gratis deelnemen aan de opleiding. Opgelet! Het aantal deelnemers via Cevora is beperkt tot 15 deelnemers. 

Meer info

Sarah Klaps

Projectverantwoordelijke Rijopleiding

015 69 02 45

sarah.klaps@vsv.be

Getuigschrift

Enkel als je de volledige opleiding volgt, kunnen we je een getuigschrift bezorgen. Op dat getuigschrift staan het onderwerp en het aantal vormingsuren vermeld.

Annulering

Tot één week voor aanvang van het initiatief kun je je inschrijving gratis annuleren. Annuleren kan enkel schriftelijk (brief of e-mail). Als je later annuleert of niet aanwezig bent, moet je wel het volledige inschrijvingsgeld betalen. Bij een gratis initiatief rekenen we in dat geval een administratieve kost van 25 euro aan. Dat bedrag gaat integraal naar het revalidatiecentrum Pulderbos, waar onder meer jonge verkeersslachtoffers begeleid worden. Indien wij het initiatief om bepaalde redenen annuleren, brengen we je ten laatste drie werkdagen vooraf op de hoogte. In dat geval hoef je uiteraard geen inschrijvingsgeld of administratieve kost betalen.

Betaling

Als je inschrijft voor een betalend initiatief, bezorgen we je na afloop een factuur. Je betaalt het inschrijvingsgeld na ontvangst van de factuur.

Datum en locatie

Prijs

75,00 euro

Prijs tot en met

19/09/18
75,00 euro