Primary links

MENU

Filter op

Mobiliteitstoets en MOBER

Hoe kan u de mobiliteitseffecten van nieuwe projecten inschatten? Wat zijn de geschikte methoden en instrumenten? Hoe kan u zelf een kwalitatieve studie uitvoeren?

Tijdens deze opleiding stellen we 3 instrumenten voor die u hierbij kunnen helpen. Met de mobiliteitstoets doet u een eerste screening van de effecten. Het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) gaat na welke impact de maatregelen hebben op de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid. Ten slotte verruimen we onze blik met het milieueffectenrapport (MER)

Programma

Lesdag 1 - dagvoorzitter: Joris Willems, docent PCVO Handel (afdeling verkeerskunde)
Programma

Lesdag 2 - dagvoorzitter: Enid Zwerts, studiebureau Suunta en docent PCVO Handel (afdeling verkeerskunde)
Programma

Doelgroep

Iedereen die professioneel of uit interesse bezig is met de beoordeling van verkeers- en mobiliteitseffecten en de opmaak van mobiliteitstoetsen en MOBER's.

Organisatie

VSV samen met PCVO Limburg (afdeling verkeerskunde) en studiebureau SUUNTA.  

Meer info

Karen Foubert
Projectverantwoordelijke vorming professionals
015 63 14 00
karen.foubert@vsv.be

Mobiliteitstoets en MOBER

Datum en locatie

Prijs

175,00 euro

Prijs tot en met

16/02/18
125,00 euro