Primary links

MENU

Filter op

Samen voor een veilige schoolomgeving

Sinds 1 september 2005 is elke schoolomgeving in België een zone 30. Die snelheidsbeperking wil de verkeersveiligheid in de omgeving van de school verbeteren. Ondertussen weten we dat dit niet gaat met verkeersborden alleen. Hoe lukt dit dan wel? Dat ontdekt u tijdens deze praktijkgerichte opleiding.

Leerdoelstelling

Na deze vorming kan u de infrastructuur en het verkeersgedrag in de schoolomgeving analyseren. U leert hoe u handhaving, educatie en sensibilisering goed op elkaar kan afstemmen. Zo weet u concreet wat u kan ondernemen om de omgeving van de school veiliger te maken. 

Programma

Tijdens deze opleidingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • algemene inleiding schoolomgevingen;
  • Route2school, een tool voor de analyse van de schoolroutes en vervoerswijzen;
  • plaatsbezoek aan de omgeving van Basisschool De Puzzel in Mechelen;
  • werkboek Schoolomgeving (maatregelenfiches);
  • aanpak Basisschool De Puzzel.

Doelgroep

Mobiliteitsprofessionals van steden, gemeenten en politiezones en medewerkers van scholen

Organisatie

Deze opleiding werd door de VSV in samenwerking met IMOB-route2school samengesteld.  

Meer info

Karen Foubert
Projectverantwoordelijke vorming professionals
015 63 14 00
karen.foubert@vsv.be

Wachtlijst
OPGELET!
Dit evenement is volzet. U kunt zich wel nog inschrijven op de wachtlijst. Wij nemen contact met u op zodra er plaatsen vrijkomen.
Samen voor een veilige schoolomgeving
Wachtlijst
OPGELET!
Dit evenement is volzet. U kunt zich wel nog inschrijven op de wachtlijst. Wij nemen contact met u op zodra er plaatsen vrijkomen.

Datum en locatie

Prijs

100,00 euro

Prijs tot

06/04/17
75,00 euro