Primary links

MENU

Filter op

Update van de Wegcode – goedgekeurd voor punt 1

In deze opleiding geven we duidelijke informatie over de uitvoering en de interpretatie van de nieuwe teksten en artikels van het verkeersreglement.

Het verkeersreglement heeft de laatste jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan en is op bepaalde vlakken diepgaand veranderd. De gevolgen voor rijlesgevers zijn dan ook even talrijk als belangrijk. Maar het is niet eenvoudig om duidelijke informatie hierover te vinden. In deze opleiding leggen we verbanden tussen nieuwe en oude reglementen. Door concrete situaties te bespreken en verbanden te leggen, bouwen we verder op uw kennis van het verkeersreglement. We voorzien ook ruimte om verschillende interpretaties van regels te bespreken.

Leerdoelstelling

Tijdens de cursus wordt uw kennis van het verkeersreglement stevig opgefrist. Nadien bent u helemaal mee met de recentste veranderingen. U krijgt bovendien nieuwe inzichten in de samenhang tussen de verschillende regels.

Programma

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • opfrissing van het huidige verkeersreglement
  • uiteenzetting van de recente wijzigingen
  • snelheid (overzicht, snelheidszones ...)
  • veiligheid van verschillende weggebruikers
  • parkeerreglementering (hoe stilstaan en parkeren, stilstaan- en parkeerverbod ...)
  • wegmarkeringen (busstrook, bijzondere overrijdbare bedding ...)
  • inhalen en inhaalverbod (filefilteren ...)
  • nieuwe verkeerstekens
  • bevoegde personen en personen die aanwijzingen geven.

Dagvoorzitter

De opleiding wordt gegeven door Erik Caelen, Verkeerskundige, Adviesbureau Rijopleiding en Mobiliteit. 

Doelgroep

Omdat we verder bouwen op de kennis uit de brevettenexamens is de cursus specifiek gericht naar gebrevetteerde rijlesgevers.

Opgelet! Om iedereen de kans te geven deze opleiding te volgen, worden er per rijschoolvestiging maximaal vijf rijlesgevers per opleiding toegelaten.

Organisatie

De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd als erkende bijscholing. De opleiding telt bovendien mee voor de jaarlijkse verplichte bijscholing.

Enkel indien u de volledige opleiding volgt, hebt u recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid.

Cevora

Deze opleiding kwam tot stand in samenwerking met Cevora. Deelnemers die lid zijn van PC200, kunnen via Cevora gratis deelnemen aan de opleiding. Hiervoor moet u zich inschrijven via deze link. Opgelet! Het aantal deelnemers via Cevora is beperkt tot vijftien.

Meer info

Wouter De Clercq
projectverantwoordelijke rijopleiding
015 44 32 65
wouter.declercq@vsv.be

Datum en locatie

Prijs

75,00 euro

Prijs tot en met

18/12/17
75,00 euro