Primary links

MENU

Filter op

Update van de Wegcode - goedgekeurd voor punt 1

In deze opleiding geven we duidelijke informatie over de uitvoering en de interpretatie van de nieuwe teksten en artikels van het verkeersreglement. Het verkeersreglement heeft de laatste jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan en is op bepaalde vlakken diepgaand veranderd. De gevolgen voor rijlesgevers zijn dan ook even talrijk als belangrijk. Maar het is niet eenvoudig om duidelijke informatie hierover te vinden.

Tijdens de opleiding leggen we verbanden tussen nieuwe en oude reglementen. Door concrete situaties te bespreken en verbanden te leggen, bouwen we verder op uw kennis van het verkeersreglement. We voorzien ook ruimte om verschillende interpretaties van regels te bespreken.

Leerdoelstelling

We frissen uw kennis van het verkeersreglement stevig op, zodat u helemaal mee bent met de recentste veranderingen. U krijgt bovendien nieuwe inzichten in de samenhang tussen de verschillende regels.

Programma

 • 8.00 Onthaal
 • 8.30 Verwelkoming
 • 8.35 Toepassingsgebied wegcode en bepalingen. Bindende kracht v/d bevelen bevoegde personen en de verkeerstekens
 • 10.45 Pauze
 • 11.00 De bestuurders en hun plaats op de openbare weg. Snelheid en de snelheidsbeperkingen.
 • 12.45 Lunch
 • 13.30 Voorrang, manoeuvres en rijbewegingen. Verkeer op verschillende soorten wegen
 • 14.30 Stilstaan en parkeren. Gebruik van de lichten. Veiligheidsgordels, kinderbeveiligingssystemen, valhelm en beschermende kleding.
 • 15.15 Pauze
 • 15.30 Overzicht laatste wijzigingen verkeersreglement
 • 16.15 Einde

Dagvoorzitter

De opleiding wordt gegeven door Erik Caelen, Verkeerskundige, Adviesbureau Rijopleiding en Mobiliteit. 

Doelgroep

Omdat we verder bouwen op de kennis uit de brevettenexamens is de cursus specifiek gericht naar gebrevetteerde rijlesgevers. Opgelet! Om iedereen de kans te geven deze opleiding te volgen, worden er per rijschoolvestiging maximaal vijf rijlesgevers per opleiding toegelaten.

Organisatie

Een aanvraag tot goedkeuring als verplichte jaarlijkse bijscholing voor 7 opleidingsuren is ingediend bij de Vlaamse overheid voor punt 1.

Enkel indien u de volledige opleiding volgt, hebt u recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid.

Cevora

De opleiding kwam tot stand in samenwerking met Cevora. Deelnemers die lid zijn van PC200, kunnen via Cevora gratis deelnemen aan de opleiding. Opgelet! Het aantal deelnemers via Cevora is beperkt tot 15 deelnemers. 

Meer info

Wouter De Clercq

015 44 32 65

wouter.declercq@vsv.be

Getuigschrift

Enkel als je de volledige opleiding volgt, kunnen we je een getuigschrift bezorgen. Op dat getuigschrift staan het onderwerp en het aantal vormingsuren vermeld.

Annulering

Tot één week voor aanvang van het initiatief kun je je inschrijving gratis annuleren. Annuleren kan enkel schriftelijk (brief of e-mail). Als je later annuleert of niet aanwezig bent, moet je wel het volledige inschrijvingsgeld betalen. Bij een gratis initiatief rekenen we in dat geval een administratieve kost van 25 euro aan. Dat bedrag gaat integraal naar het revalidatiecentrum Pulderbos, waar onder meer jonge verkeersslachtoffers begeleid worden. Indien wij het initiatief om bepaalde redenen annuleren, brengen we je ten laatste drie werkdagen vooraf op de hoogte. In dat geval hoef je uiteraard geen inschrijvingsgeld of administratieve kost betalen.

Betaling

Als je inschrijft voor een betalend initiatief, bezorgen we je na afloop een factuur. Je betaalt het inschrijvingsgeld na ontvangst van de factuur.

Datum en locatie

Prijs

75,00 euro

Prijs tot en met

03/09/18
75,00 euro