Primary links

MENU

Filter op

Verkeer op School - Begeleiding op Maat: De verticale leerlijn fietsen in het basisonderwijs

Gemiddeld 1 op de 10 kinderen van het zesde leerjaar is niet geslaagd voor Het Grote Fietsexamen (een praktijktest in het echte verkeer), doorgaans door gebrek aan ervaring. Om daaraan tegemoet te komen, ontwikkelde de VSV een zogenaamde verticale leerlijn fietsen, met een loopfietsbrevet voor de kleinste kleuters, een bronzen fietsbrevet voor de eerste graad, een zilveren voor de tweede graad en een gouden (Het Grote Fietsexamen) voor de derde graad. Tijdens deze vorming op maat van basisscholen in Sint-Niklaaskom je hierover alles te weten.

Programma

13.00 uur: Theorie

14.00 uur: Pauze met koffie/thee

14.15 uur: Praktijk

15.30 uur: Einde

Doelgroep

Kleuterleid(st)ers en leerkrachten van de lagere school. Maar ook iedereen die al eens ondersteuning biedt bij fietslessen zoals verkeersouders, politie, gemeentelijke ambtenaren, startbaners Verkeersveiligheid en gemeenschapswachten.

Organisatie

Er moeten minimum 10 deelnemers uit verschillende scholen aanwezig zijn. Als dat aantal niet bereikt wordt tegen 30 mei 2017, gaat de vorming niet door! We brengen alle ingeschrevenen sowieso op de hoogte van het al dan niet doorgaan van de vorming.

Meer info

Bart Nobels, e-mail: bart.nobels@vsv.be, tel. 015 44 61 30

Verkeer op School - Begeleiding op Maat: De verticale leerlijn fietsen in het basisonderwijs

Datum en locatie

Prijs

Gratis
Gratis