Primary links

MENU

Werking Vlaams Forum Verkeersveiligheid

Werking Vlaams Forum Verkeersveiligheid

In het Vlaams Forum Verkeersveiligheid zijn alle betrokkenen op het vlak van verkeersveiligheid in Vlaanderen vertegenwoordigd: de overheid, belangenorganisaties, beroepsverenigingen, het onderwijsveld, de onderzoekswereld en de sociale partners.

Die brede vertegenwoordiging verzekert een evenwicht tussen efficiëntie en representativiteit om een multidisciplinaire en gecoördineerde werking na te streven.

Het voorzitterschap wordt momenteel verzekerd door de heer Lodewijk De Witte, gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, die ook elk jaar het Vlaams Congres Verkeersveiligheid voorzit. Ondervoorzitter is de heer Eddy Klynen, coördinator van de VSV en lid van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid.

Het secretariaat gebeurt door de VSV. Het secretariaat roept het forum samen, verzorgt de inhoudelijke ondersteuning, bereidt de agenda voor en maakt de verslagen op. Het forum komt vier keer per jaar samen.

De samenstelling van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid vindt u hieronder bij ‘Downloads’.

Heeft u vragen over het Vlaams Forum Verkeersveiligheid? Neem dan contact op met Stijn Dhondt via stijn.dhondt@vsv.be.