Primary links

MENU

De VSV ondertekent de eerste Green Deal Gedeelde Mobiliteit

De VSV engageerde zich maandag 27 maart samen met 75 andere partners voor de allereerste Green Deal. De Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein ondertekenden vandaag samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift de eerste Grean Deal in Vlaanderen. De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen werk te maken van een groeiende gedeelde mobiliteit. 

De doelstelling van de overeenkomst is om tegen 2020 het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk te doen stijgen. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken. De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is de eerste in een reeks en wordt daarom als een pilootproject beschouwd. 

"Voor ons was de Green Deal een evidente keuze" - aldus Kirsten De Mulder, teamverantwoordelijke Vorming Professionals, "Zo goed als al onze medewerkers komen sowieso met het openbaar vervoer of de fiets. Ook voor dienstverplaatsingen moedigen we ze aan om zich duurzaam te verplaatsen. Zo hebben we verschillende VSV-fietsen, Blue-bike en Cambio abonnementen."

Meer autodelen en carpoolen moet het aantal autokilometers laten dalen. Een verminderde CO2 -uitstoot komt het klimaat ten goede en leidt tot een betere luchtkwaliteit. Daarnaast zal minder autobezit kansen bieden voor een meer duurzaam verplaatsingsgedrag, maar ook voor een betere leefomgeving en beter gebruik van de openbare ruimte (minder parkeerdruk). De elektrificatie van het wagen- en fietspark past in het breder kader van de overgang naar een koolstofarme economie.

Bekijk de VTM-reportage over de Green Deal

(Copyright foto: Vlaamse Overheid – Vanhopplinus Patrick)