Primary links

MENU

Lokale politiezones ondertekenen samenwerkingscharter verkeers- en mobiliteitseducatie

Een elftal lokale politiezones heeft een charter ondertekend waarbij ze verklaren zich te willen inzetten voor specifieke verkeerseducatieve projecten. De ondertekening betekent het startschot voor een nauwere samenwerking tussen de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), politie, scholen en gemeenten inzake verkeerseducatie, en vond plaats in het kader van een colloquium dat de VSV in Mechelen organiseerde met de Vaste Commissie voor de Lokale Politie (VCLP) en Centrex Wegverkeer, het kennis- en expertisecentrum van de geïntegreerde politie.

De politiezones die het charter ondertekenen, erkennen dat kwaliteitsvolle verkeerseducatie bestaat uit het bijbrengen van kennis over de verkeersregels, een stapsgewijze praktijkgerichte training, aandacht voor attitudevorming en gevaarherkenning, en bovenal samenwerking tussen diverse partners. De ondertekenaars verbinden zich ertoe om minstens één concreet initiatief inzake verkeerseducatie te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld Het Grote Voetgangersexamen of Het Grote Fietsexamen in de basisschool zijn, maar evengoed een fietscontrole of de Verkeersweken in het secundair onderwijs.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts vindt de ondertekening een stap vooruit: ‘De strijd tegen de schande van de 400 verkeersdoden op 1 jaar tijd begint al op de schoolbanken. Goede verkeers- en mobiliteitseducatie kan letterlijk levens redden. We hebben er allemaal bij te winnen en dus moeten we ook allemaal samenwerken: scholen, de overheid, de ouders, verkeersorganisaties en ook de politie. Allemaal samen voor minder verkeersdoden’, aldus de minister.

Op termijn is het de bedoeling dat alle 113 politiezones in Vlaanderen het charter online ondertekenen op www.chartervme.be.