Primary links

MENU

Nieuwe sensibiliseringscampagne: ‘Automobilisten en motorrijders, hou rekening met elkaar’

Nieuwe sensibiliseringscampagne: ‘Motorrijders en automobilisten, hou rekening met elkaar’

Ondanks de dalende ongevallencijfers blijven motorrijders een van de meest kwetsbare groepen op de weg. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) lanceren daarom vandaag een sensibiliseringscampagne die motorrijders en automobilisten oproept om nog meer rekening te houden met elkaar, en zo ongevallen te vermijden.

Gevaren en ergernissen in het verkeer

In 6 op de 10 (62%) letselongevallen met motorrijders is een personenwagen betrokken (1). In de overgrote meerderheid van de gevallen deelt de motorrijder daarbij het hardst in de klappen, omdat hij in tegenstelling tot de autobestuurder geen beschermend koetswerk om zich heen heeft. Om een beeld te krijgen van de wederzijdse risico’s en ergernissen die beide groepen ervaren in het verkeer, voerde de VSV een online bevraging uit bij meer dan 300 Vlaamse motorrijders en 900 automobilisten (2).

De belangrijkste resultaten:

Motorrijders beschouwen automobilisten die niet opletten bij het uitvoeren van manoeuvres, geen gebruik maken van hun richtingaanwijzers en rijden onder invloed als het gevaarlijkst voor de motorrijder (respectievelijk 22%, 19% en 14% van de motorrijders duidt dit als grootste gevaar aan). Hun grootste ergernis betreft echter automobilisten die hun richtingaanwijzers niet gebruiken (25% van alle motorrijders duidt dit als grootste ergernis aan).

Automobilisten beschouwen motorrijders die rijden onder invloed, te snel rijden en gevaarlijke inhaalmanoeuvres uitvoeren als het gevaarlijkst voor de automobilist (respectievelijk 18%, 18% en 15% van de automobilisten duidt dit als het grootste gevaar aan). Zij ergeren zich het meest aan motorrijders die gevaarlijk inhalen en te snel rijden (respectievelijk 21% en 15% vindt dit de grootste ergernissen).

Uit eerder onderzoek bleek al dat andere weggebruikers die de motorrijder over het hoofd zien en motorrijders die de controle verliezen over het stuur de belangrijkste factoren zijn in zware motorongevallen. Minister Weyts: ‘Motorrijders en automobilisten hebben een vrij goed beeld van de wederzijdse risico’s in het verkeer. Toch merken we dat veel motorongevallen te maken hebben met inschattingsfouten en onvoldoende defensief rijgedrag, zowel van de automobilisten als van de motorrijders zelf. Nog meer rekening houden met elkaar en het verkeer letterlijk door elkaars ogen bekijken is de beste manier om ongevallen te vermijden. Met de campagne die vandaag start, willen we dat extra in de verf zetten’.

Affiches, radiospot en online filmpjes

Van 17 april tot 7 mei hangen er affiches langs de gewest- en autosnelwegen, die motorrijders en automobilisten op een ludieke manier aansporen om het verkeer eens vanuit het standpunt van de andere te bekijken. Eén versie van de affiche richt zich tot autobestuurders (‘Kijk eens door de ogen van een motorrijder’), de andere tot motorrijders (‘Kijk eens door de ogen van een automobilist’).

Affiches met boodschappen voor motorrijders (links) en autobestuurders (rechts).

  

Naast de affiches loopt er ook een radiospot, waarin een automobilist aan een motorrijder vertelt over het ongeval waarin ze beiden ooit betrokken waren. Naarmate je meer details te horen krijgt, dringt de ernst van de situatie door. De spot is van 18 tot 28 april te horen op Radio 1, Radio 2 en Studio Brussel. Verder loopt er via sociale media en populaire motorwebsites een gerichte campagne naar motorrijders, met onder meer twee korte videoreportages waarin een motorrijder en een automobilist die samen betrokken waren in een ernstig ongeval, elkaar voor het eerst ontmoeten. De radiospot en de videoreportages staan online op www.veiligverkeer.be, samen met tal van tips rond defensief rijden.

VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer: ‘Zonder iemand met de vinger te wijzen, maken we met deze campagne duidelijk waar het op staat in het verkeer: leer elkaar wat beter kennen voor het te laat is’.

 

 

_______________

(1)  Lequeux, Q. (2017) Statistisch Rapport 2016 Verkeersongevallen. Brussel, België: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid – Kenniscentrum Verkeersveiligheid

(2) Online bevraging bij 952 automobilisten en 306 motorrijders in Vlaanderen, van 10 tot 22 maart 2017, uitgevoerd door Indiville in opdracht van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)