Primary links

MENU

Coaching lokaal fietsbeleid

Coaching lokaal fietsbeleid

Voor een kwalitatief lokaal fietsbeleid

Investeren in fietsbeleid is een logische keuze. Veel afstanden zijn immers perfect met de fiets af te leggen en de fiets biedt een oplossing voor problemen zoals congestie, bereikbaarheid, leefbaarheid, subjectieve en objectieve verkeersonveiligheid, gezondheid…  Toch blijkt die logische keuze vaak niet altijd even eenvoudig.

Ondanks de grote wil bij de Vlaamse steden en gemeenten om te investeren in fietsbeleid, merken de VSV en Fietsberaad Vlaanderen dat velen met vragen zitten over hoe zij een kwalitatief fietsbeleid kunnen opzetten. Daarom organiseren we elk jaar een coaching lokaal fietsbeleid. 

Coachingstraject

Bijeenkomst 1: gezamenlijke zelfreflectie

  • overzicht van hoe u als lokale overheid kan inzetten op fietsbeleid
  • SWOT-analyse van uw fietsbeleid begeleid door een studiebureau

Bijeenkomst 2: coaching op locatie

  • terreinbezoek in uw gemeente door een studiebureau en collega-gemeenten
  • coachingsmoment met gericht advies
  • inspiratie opdoen bij collega-gemeenten

Bijeenkomst 3: advies op maat

  • strategisch actieplan op korte en lange termijn voor uw algemeen fietsbeleid
  • stappenplan op maat voor enkele icoonprojecten van uw gemeente

Praktisch

Doelpubliek

Vertegenwoordigers van de lokale overheid die betrokken zijn bij mobiliteit en fiets: mobiliteitsambtenaar, schepen, verkeersdienst politie…

Deelnamekost

750 euro voor het volledige traject

Timing

Er is nog geen nieuwe startdatum voor de volgende coaching. 

Meer info?

Heb je interesse of wil je meer weten, contacteer:

Ine Herten
Projectverantwoordelijke Vorming Professionals
015 69 79 01
ine.herten@vsv.be