Primary links

MENU

Coaching verkeersveiligheid voor gemeenten

Al meer dan 70 steden en gemeenten maakten van verkeersveiligheid een prioriteit door het SAVE-charter te ondertekenen. Wil u zich als gemeente ook engageren om het SAVE-label te behalen via een kwalitatief verkeersveiligheidsbeleid op maat? Om u hierbij te helpen, bieden wij u de Coaching Verkeersveiligheid voor Gemeenten aan.

In groepen van gelijkaardige gemeenten krijgt u zicht op hoe u een kwalitatief verkeers(veiligheids)beleid kan uitwerken. We zorgen voor een goede afwisseling tussen advies van experten en nuttige praktijkvoorbeelden van andere gemeenten. Bovendien kan u via dit traject de eerste stappen doorlopen om een SAVE-label te behalen.

Door wie?

Voor de organisatie van deze coaching werkt de VSV nauw samen met Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK).

Voor wie?

De Coaching Verkeersveiligheid voor Gemeenten richt zich naar vertegenwoordigers van de SAVE-gemeente die betrokken zijn bij mobiliteit en verkeersveiligheid: schepen, mobiliteitsambtenaren en de verkeersdienst politie.

Op vraag van de gemeente kunnen andere relevante partners worden betrokken, bv. scholen, Fietsersbond, ouderverenigingen, seniorenverenigingen…

Het coachingstraject

Samen met collega-gemeenten komt u in enkele maanden te weten hoe u de verkeersveiligheid in uw gemeente kan verbeteren. Met deze coaching krijgt u:

  • een overzicht van hoe u als lokale overheid kunt werken rond verkeersveiligheid;
  • een SWOT-analyse van uw huidig verkeersveiligheidsbeleid onder begeleiding van een studiebureau;
  • een terreinbezoek in uw gemeente en de collega-gemeenten;
  • concrete aanbevelingen op maat die u in staat stellen uw lokaal verkeersveiligheidsbeleid verder uit te bouwen (aanzet tot het SAVE-actieplan);
  • een terugkoppeling van de analyses, terreinbezoeken, aanbevelingen en ervaringen over de verschillende gemeenten heen;

Datum en organisatie

Het coachingstraject omvat ongeveer 4 dagen en start in november 2016 met een inleiding tot de coaching. Tussen december 2016 en februari 2017 krijgt u coaching op locatie. Het traject eindigt in maart 2017 met een terugkoppeling en uitdieping. 

Prijs

Voor het volledige coachingstraject betaalt u 750 euro.

Inschrijven

U kan zich online inschrijven voor de Coaching Verkeersveiligheid voor Gemeenten. Het aantal deelnemers voor deze coaching is beperkt tot 5 gemeenten, dus u schrijft zich best zo snel mogelijk in. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

Vragen over deze coaching?

Anton Renard
Projectverantwoordelijke Vorming Professionals
015 44 65 50
anton.renard@vsv.be