Primary links

MENU

Algemeen

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) wil alle Vlamingen, van 0 tot 100, slimmer maken over verkeer en mobiliteit. De VSV is een vormingscentrum over verkeer en mobiliteit dat wil bijdragen aan een duurzame en veilige samenleving door mensen kennis en inzicht bij te brengen in de verkeerskunde. Ze realiseert dat met een open geest, op een praktische en duurzame manier, en door met alle mogelijke partners samen te werken. De VSV werd per decreet opgericht door het Vlaams Parlement en voert projecten uit in opdracht van de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. 

De kerntaken van de VSV zijn verkeers- en mobiliteitseducatie, vorming en sensibilisering. Doorheen haar meer dan 20 jaar bestaan heeft de VSV getimmerd aan een levenslang lerentraject voor verkeerskunde. Via een doelgroepgerichte aanpak schroeft de VSV de verkeerskennis van elke Vlaming doorheen zijn leven bij. 

Levenslang leren over verkeer en mobiliteit met de VSV

Levenslang leren over verkeer en mobiliteit met de VSV