Primary links

MENU

Filter op

Jaarboek Verkeersveiligheid 2015

Doelgroep: 

Iedereen die op professionele of vrijwillige basis bezig is met verkeersveiligheid.

Het Jaarboek Verkeersveiligheid 2015 werd gepubliceerd naar aanleiding van het dertiende Vlaams Congres Verkeersveiligheid dat plaatsvond op 17 maart 2015 in Leuven.

De VSV en het Steunpunt Verkeersveiligheid vestigden, in samenwerking met de stad Leuven, de aandacht op ons verkeersgedrag: te laat of niet gezien, alcoholgebruik, gebrek aan ervaring of vaardigheid … in negen op tien van de verkeersongevallen ligt de oorzaak al dan niet bewust bij menselijke fouten.

Tijdens het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2015 gingen we dieper in op de vraag hoe we met beleid en interventies een verkeersveilig gedrag kunnen stimuleren.

Hoe creatief kunnen we zijn om ons verkeersgedrag veiliger te maken via educatie, sensibilisatie, infrastructuur, technologie, regelgeving en handhaving, maar vooral ook door de afstemming tussen die verschillende soorten maatregelen?