Primary links

MENU

Rijopleidingen

Al geruime tijd zet de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) zich in voor de rijopleiding.

In samenwerking met partners uit de sector werden verschillende projecten opgestart: Ready to Ride, Rijbewijs op School en Workshops Veilig Verkeer. Volgens het principe van levenslang leren, trachten we alle doelgroepen te bereiken.

Met onze Werkgroep Rijopleiding zijn we actief in het Vlaams Forum Verkeersveiligheid. Hiermee willen we vorm geven aan een betere rijopleiding.

Ook de ondersteuning van de rijlesgevers is voor de VSV van groot belang. Hiervoor hebben we een samenwerking met CEVORA en bieden we samen opleidingen aan. Bedienden kunnen gratis deelnemen aan deze opleidingen via het sociaal fonds ANPCB/PC2018.

Jaarlijkse bijscholing voor rijlesgevers

In de wetgeving is het volgende opgenomen:

De rijschooldirecteurs, adjunct-rijschooldirecteurs en instructeurs, die houder zijn van een directie- of instructietoelating, moeten bijscholing van minstens 12 uur volgen over de hierna beschreven onderwerpen, zodat op het einde van een cyclus van 4 jaren voor de houders van brevet I of van drie jaren voor de andere personen elk vak is gevolgd:

  • punt 1: wijzigingen van de reglementering over de verkeersveiligheid in de brede zin en verdieping van de in de bijlage 2 van het KB van 11 mei 2004 bepaalde examenleerstof
  • punt 2: begrippen en methodologie van de organisatie van het theoretische en praktische onderricht
  • punt 3: begrippen en maatregelen tot bevordering van de verkeersveiligheid en de mobiliteit in het kader van de duurzame ontwikkeling
  • punt 5: voor de houders van brevet I: economische en organisatorische aspecten van de exploitatie van een rijschool