Primary links

MENU

Voorwaarden

Als u als rijschool deelneemt aan Rijbewijs op School, gaat u akkoord met volgende voorwaarden:

  • De deelnemende rijscholen zijn erkende rijscholen zoals bepaald door het KB erkenning rijscholen van 11/05/2004.
  • Gebrevetteerde rijlesgevers die niet verbonden zijn aan erkende rijscholen komen ook in aanmerking. Zij moeten houder zijn van een instructietoelating brevet lll met een vermelding van code 102 op het rijbewijs cat. B.
  • De lesgevers moeten zich voorstellen als een vertegenwoordiger van het project Rijbewijs op School en mogen geen reclame voeren, noch voor zichzelf, noch voor de rijschool waar zij tewerkgesteld zijn.
  • De rijlesgevers verbinden zich ertoe om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het theorie-examen rijbewijs B en maken gebruik van verschillende didactische werkvormen.