Primary links

MENU

Start to Drive

Start to Drive

Start to Drive is een rijinitiatie voor kandidaat-chauffeurs en hun begeleiders. De opleiding bestaat enerzijds uit een infoavond en twee uur praktijkopleiding bij de rijschool en anderzijds uit een proefexamen en het feitelijke examen in het examencentrum. Tussen de verschillende onderdelen wordt voldoende tijd voorzien om te oefenen met de begeleider. Een logboek biedt ondersteuning tijdens het gehele traject.

Het proefproject van Start to Drive liep van 2009 tot en met 2012 en bereikte 5000 deelnemers. Deelnemers hadden tot eind 2012 de tijd om het laatste deel van het project, een proefexamen en het feitelijke rijexamen, af te leggen. Hiermee volgden we het wettelijk kader, waarbij jongeren drie jaar mogen oefenen met een voorlopig rijbewijs. Het opleidingsdeel bij de rijscholen werd door alle deelnemers in 2009 afgerond.