Primary links

MENU

Vacatures

Traject is een multidisciplinair adviesbureau in verkeer en mobiliteit. Onze filosofie is het optimaliseren van verplaatsingen, waarbij onze voorkeur uitgaat naar duurzame én realiseerbare oplossingen. Wij staan voor resultaatgerichte mobiliteitsstudies en -projecten.
Wij wensen ons team in het kantoor te Gent te versterken met een enthousiaste projectmedewerker.

Uw taken als projectmedewerker:

U biedt ondersteuning in de uitwerking van onze uiteenlopende projecten, in het bijzonder

 • voorbereiden en opvolgen van mobiliteitsplannen voor bedrijven
 • opmaak van mobiliteitstoetsen, MOBERS en m.e.r.
 • ondersteuning in een breed spectrum van studieopdrachten zoals Europese projecten, mobiliteitsmanagement bij gemeenten, analyse van mobiliteitsdata,…

Uw competenties:

 • nauwkeurig en analytisch
 • enthousiast om rond mobiliteit te werken in een B2B-context
 • zeer goede kennis van Office; kennis van grafische software (Illustrator, MapInfo, arcGIS) is een pluspunt
 • goede kennis van NL-ENG, kennis van FR is een pluspunt

Traject biedt:

 • een afwisselende jobinhoud in een jong en dynamisch team
 • een competitief verloningspakket (incl. mobiliteitsbudget)
 • aandacht voor een goede work-life balans (flexibiliteit, tele- en thuiswerk,…)
 • vlotte bereikbaarheid van onze kantoren: in Gent aan het station Gent-Sint-Pieters, in Brussel op wandelafstand van het Centraal Station
 • je krijgt een opleiding “on the job” onder begeleiding van ervaren medewerkers
 • voltijds contract van onbepaalde duur

Interesse om ons team te vervoegen ? Stuur dadelijk je motivatie en CV naar Sabine Lauwaert, office manager, sla@traject.be met vermelding "vacature projectmedewerker Traject". Als je nog vragen hebt, neem contact op via email of bel 09 242 32 80.

Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van ADVISEUR MOBILITEIT voor de Dienst Mobiliteit binnen het Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Je zal werken op het volgend adres: Desguinlei 100, 2018 Antwerpen. Wij bieden een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we een wervingsreserve samenstellen die gedurende drie jaar geldig blijft. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures.

Wie zijn wij?

De dienst Mobiliteit bestudeert en adviseert bovenlokale mobiliteitsprojecten en –plannen.
De mobiliteitsadviseurs werken samen met een studiebureau aan het uitwerken van regionale mobiliteitsstudies met een bovenlokale impact. Goede voorbeelden zijn de mobiliteitsstudies van de Noorder- en Middenkempen. Zij monitoren en begeleiden nadien de uitvoering van het actieplan.

De provincie Antwerpen adviseert lokale overheden (gemeenten en steden) en de Vlaamse overheid bij het opmaken en uitvoeren van hun mobiliteitsplannen en –projecten. Daarbij focust de provincie Antwerpen op alle aspecten die te maken hebben met fietsbeleid, zachte mobiliteit en de link met ruimtelijke processen.

Wat zal je als adviseur mobiliteit doen?

1. De inhoudelijke werking optimaliseren:
Zorgen voor efficiënte besteding van het budget voor mobiliteitsstudies.
Zoeken naar prioriteiten in functie van bovenlokale mobiliteit.

2. Initiëren van verbeteracties om het beleid te bevorderen en optimaliseren:
Formuleren van beleidsvoorstellen binnen het beleidsdomein mobiliteit, meer specifiek mobiliteitsplanning.
Formuleren van beleidsvoorstellen binnen aangrenzende beleidsdomeinen die een impact hebben op mobiliteit (bv ruimtelijke ordening, milieu, economie, enz.)

3. Beheren van dossiers:
Inhoudelijke behandeling van mobiliteitsplannen en -projecten.
Adviseren en ondersteunen van gemeenten en de Vlaamse overheid bij hun mobiliteitsprojecten en -plannen.
Uitschrijven van bestekken, opvolgen van procedures en opvolgen van de uitvoering van de opdrachten.
Advies verlenen aan gemeentelijke begeleidingscommissies, de regionale mobiliteitscommissie en de provinciale commissie verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.

4. Netwerken:
Overleggen met andere provinciale diensten bij raakpunten of overlappingen van wederzijdse bevoegdheden.
Onderhouden van contacten met de Vlaamse overheid en de andere Vlaamse provincies op het vlak van het mobiliteitsbeleid.
Uitbouwen van goede relaties met beleidsvoerders en medewerkers van gemeenten en Vlaamse overheid.

Wie ben jij?

Als medewerker van onze organisatie draag je bij aan het bereiken van de missie en visie van onze organisatie. Je beschikt daarom over volgende vijf kerncompetenties:

 • klantgerichtheid
 • zin voor kwaliteit
 • resultaatsgerichtheid
 • openstaan voor verandering samenwerken

Als adviseur mobiliteit beschik je bijkomend over de onderstaande specifieke gedragscompetenties:

 • oordeelsvorming
 • problemen analyseren
 • initiatief
 • plannen en organiseren
 • overtuigingskracht

Hiernaast beschik je over de volgende kenniscompetenties:

 • een grondige kennis van verkeerskunde of -planologie
 • een grondige kennis van het lezen en interpreteren van plannen en kaarten
 • een basiskennis van de pakketten van Microsoft Office
 • een basiskennis van de wetgeving overheidsopdrachten
 • een basiskennis van het beleidsdomein ruimtelijke ordening

Bijkomende aandachtspunten:

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Er zijn geen diploma- of ervaringsvereisten.

Bevorderingsvoorwaarden (als je werkt bij de provincie Antwerpen)

 • je bent titularis van een graad van niveau B of niveau C
 • je hebt, ten minste, 4 jaar niveauanciënniteit in een graad van niveau C (schalen C1-C2-C3 of C4-C5) of in een graad
 • van niveau B (schalen B1-B2-B3 of B4-B5)
 • je bent aangesteld vanuit een volwaardige vergelijkende selectieprocedure
 • je kreeg een gunstig evaluatieresultaat voor je laatste periodieke evaluatie

Voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit (als je werkt bij de provincie Antwerpen)
Interne mobiliteit blijft een horizontale beweging, zodat voor deze functie in rang Av enkel medewerkers met salariëring in schalen A1a-A1b-A2a zich kandidaat kunnen stellen:

 • je bent statutair of contractueel aangesteld vanuit een vergelijkende selectieprocedure
 • je hebt een minimale graadanciënniteit van één jaar
 • je kreeg een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste evaluatie

Voorwaarden voor externe personeelsmobiliteit (als je werkt bij een APB)
Ben je personeelslid van een Autonoom Provincie Bedrijf verbonden aan provincie Antwerpen en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit of de bevorderingsvoorwaarden zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.

Ben je personeelslid van een gemeente van het Vlaamse gewest, een OCMW van het Vlaamse gewest, een OCMW-vereniging van het Vlaamse gewest, een andere provincie van het Vlaamse gewest, een AGB van een gemeente van het Vlaamse gewest, een APB van een andere provincie van het Vlaamse gewest of een personeelslid van de Vlaamse Overheid en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.

Kijk naar het gedeelte ‘aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten’ als je niet in aanmerking komt voor de bevorderingsvoorwaarden of voor de voorwaarden voor interne- en externe personeelsmobiliteit.

Praktisch

solliciteren kan tot en met 12 maart 2017 via deze link

 • vergoeding op A1a-niveau
 • voltijdse functie
 • arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • tewerkstelling in Antwerpen, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
 • bekijk onze extralegale voordelen en simuleer je salaris met onze loonmotor
 • de selectie zal plaatsvinden op 30 maart 2017

Een vormende vrijwilliger geeft alleen of met twee inhoudelijk laagdrempelige workshops en vormingen van een tweetal uur over bepaalde verkeersveiligheidsthema's, zoals de dode hoek, de drie verkeerskillers, etc. Die workshops biedt de VSV aan via www.workshopsveiligverkeer.be aan sociaal-culturele verenigingen, politiezones, bedrijven, scholen. De VSV werkt de vormingspakketten uit en zorgt voor de opleiding en begeleiding van de vormende vrijwilligers.

U vindt het volledige profiel van de vormende vrijwilliger in bijlage.

Heb jij interesse of ken jij iemand met het geknipte profiel? Laat het ons weten via het interesseformulier op www.vsvvrijwilligers.be.

Of kom langs tijdens het infomoment op:

 • donderdag 4 mei, van 14.00 tot 16.30 (in Mechelen)
 • zaterdag 20 mei, van 10.00 tot 12.30 (in Mechelen)

Deelname is gratis, maar graag op voorhand inschrijven via vrijwilligers@vsv.be.

Een sensibiliserende vrijwilliger sensibiliseert op evenementen op een interactieve manier naar het grote publiek over thema's als snelheid, gordeldracht en rijden onder invloed.

Met communicatiemiddelen zoals folders, affiches, een tuimelwagen, een promillebril, een virtual reality-ervaring over de dodehoek en een VR-simulator legt de sensibiliserende vrjiwilliger de weggebruikers uit welke verantwoordelijkheid zij hebben op het vlak van verkeersveiligheid en welke impact hun gedrag in het verkeer kan hebben op dat van andere weggebruikers.

U vindt het volledige profiel van de sensibiliserende vrijwilliger in bijlage.

Heb jij interesse of ken jij iemand met het geknipte profiel? Laat het ons weten via het interesseformulier op www.vsvvrijwilligers.be.

Of kom langs tijdens het infomoment op:

 • donderdag 4 mei, van 14.00 tot 16.30 (in Mechelen)
 • zaterdag 20 mei, van 10.00 tot 12.30 (in Mechelen)

Deelname is gratis, maar graag op voorhand inschrijven via vrijwilligers@vsv.be.

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) is hét vormingscentrum voor verkeer en mobiliteit in Vlaanderen. Ze is uitgegroeid tot een echte netwerkorganisatie, met als missie: ‘Mensen slimmer maken op het vlak van verkeer en mobiliteit’. Om deze missie in de praktijk om te zetten, biedt de VSV een uitgebreid vormingspakket aan. De VSV werkt rond twee grote pijlers: enerzijds is er een aanbod voor mobiliteitsprofessionals (vorming professionals). Anderzijds is er een aanbod voor iedere weggebruiker, van kleuters tot senioren (verkeers- en mobiliteitseducatie).
Eind 2015 startte de VSV een vrijwilligerswerking op met:

 • Sensibiliserende vrijwilligers die weggebruikers informeren over verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Ze leggen weggebruikers uit waarom preventie zo belangrijk is en welke impact hun gedrag kan hebben op dat van andere weggebruikers. Ze bezoeken verkeersveiligheidsevents en activiteiten waar ze sensibiliserende acties opzetten over gordeldracht met een tuimelwagen en over de dode hoek met virtual-realitybrillen.
 • Vormende vrijwilligers die educatieve workshops geven over verkeersthema’s zoals dode hoek, snelheid, gordeldracht en rijden onder invloed aan scholen, verenigingen en bedrijven.

Actieve VSV-vrijwilligers en mensen die interesse hebben om als VSV-vrijwilliger aan de slag te gaan, vinden alle informatie via http://www.vsvvrijwilligers.be en via de facebookpagina van de VSV-vrijwilligers.

Voor de opvolging en de verdere uitwerking van dit sensibiliseringsaanbod, is de VSV op zoek naar een senior projectverantwoordelijke vrijwilligerswerking. Het gaat om een voltijds contract van onbepaalde duur.

Jouw uitdaging

 • Je bent de drijvende kracht achter onze recent opgestarte vrijwilligerswerking voor veilig verkeer.
 • Je stuurt een team van vier gedreven beroepskrachten en 100 geëngageerde vrijwilligers aan.
 • Je staat in voor de continuïteit en de verfijning van het uitgetekende vrijwilligersbeleid en bedenkt, ontwikkelt en implementeert nieuwe strategieën en acties.
 • Je hebt oog voor opportuniteiten en samenwerkingsmogelijkheden binnen en buiten de VSV.
 • In samenwerking met de teamverantwoordelijke sensibilisering coördineer je de vrijwilligerswerking op het terrein als ondersteuning van onze sensibiliseringscampagnes, ons bedrijvenaanbod, de Verkeersweken en de Workshops veilig verkeer.
 • Je bent het aanspreekpunt van de vrijwilligers, van de collega’s en van (mogelijke) partners en leveranciers en je bouwt een duurzame vertrouwensband met hen uit.
 • Je zorgt voor de rapportering en de analyse van de resultaten.
 • Je werkt zelfstandig binnen het team sensibilisering van de VSV.

Jouw profiel

 • Je hebt een bachelordiploma en minstens vijf jaar relevante werkervaring als teamverantwoordelijke met vrijwilligers en projectwerk.
 • Je hebt affiniteit en voeling met de missie en de waarden van de VSV.
 • Je hebt goede spreek- en luistervaardigheden en een sterk empathisch vermogen.
 • Je hebt uitstekende onderhandelings- en overtuigingsvaardigheden.
 • Je bent nieuwsgierig en enthousiast.
 • Je hebt zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands en je kan je vlot mondeling verstaanbaar maken in het Frans en het Engels.
 • Je werkt planmatig en doelgericht. Deadlines schrikken je niet af.
 • Je bent stressbestendig en bereid tot avond- en weekendwerk.
 • Je bent discreet en betrouwbaar.
 • Je bent een generalist met oog voor detail.
 • Je hebt een creatieve geest en denkt graag mee na over nieuwe projecten en initiatieven.
 • Een goed gevoel voor humor is een extra troef.
 • Je vindt duurzaamheid in al haar facetten belangrijk (o.a. zelf duurzame verplaatsingen nastreven).
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je kunt jezelf vinden in ons profiel (zie hieronder).

Ons profiel

De VSV hecht veel belang aan een goede organisatiecultuur. Ons recept daarvoor is CHIPS:

C orrect
We zijn betrouwbaar. Iedereen kan op ons rekenen en VSV’ers kunnen op elkaar rekenen.
H ongerig
We hebben honger, honger naar een duurzame en veilige samenleving. Daar willen we aan werken.
I nteger
We doen wat we zeggen. Als we duurzaam en verkeersveilig verplaatsingsgedrag promoten, gedragen we ons zelf zo ook.
P assie
We hebben goesting om te komen werken! Waarom? Omdat we dingen kunnen en mogen doen die wel degelijk het verschil maken.
S lim En natuurlijk zijn we slim, en we willen dat ook blijven. We zijn dan ook niet te beroerd om kritisch te zijn voor onszelf en we staan open voor ieders ideeën.

Ons aanbod

 • De voldoening om met straffe vrijwilligers bakens te verzetten op het vlak van sensibilisering voor veilig verkeer.
 • Een unieke kans om een nieuw vrijwilligersaanbod verder vorm te geven en aan te sturen.
 • Een uitdagende, boeiende en afwisselende job in een stimulerende werkomgeving met een jong, enthousiast en deskundig projectteam.
 • Een correcte compensatieregeling voor overuren en het nodige materiaal om vlot en bereikbaar te kunnen werken.
 • Een dynamische organisatie (momenteel kandidaat-overheidsorganisatie van het jaar) die rekening houdt met de inbreng van het personeel.
 • Een voltijdse betrekking van onbepaalde duur in Mechelen (onze kantoren zijn gevestigd vlakbij het station van Mechelen).
 • Een interessante bezoldiging met bovendien:
  • een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
  • fietsvergoeding;
  • groepsverzekering;
  • een interessante verlofregeling.
 • Voor je terreinwerk in scholen, bedrijven en bij vrijwilligers moedigen we het gebruik van het openbaar vervoer aan, maar we hebben indien nodig ook een dienstwagen ter beschikking.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Hoe solliciteren? Schriftelijk met motivatiebrief en cv naar: sollicitaties@vsv.be vóór 20 maart 2017. De eerste selectieronde vindt plaats op 29 maart 2017 Voor meer inhoudelijke vragen, neem contact op met met Stijn Bogaert op 0477 67 45 44 of stijn.bogaert@vsv.be.