Primary links

MENU

Vacatures

De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE (OVK) is een lotgenotenvereniging van families van jonge verkeersslachtoffers. OVK-SAVE heeft als missie:

 • Hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan families die een kind verloren in een verkeersongeval;
 • Verbetering nastreven van de professionele opvang en de begeleiding van de families van verkeersslachtoffers;
 • Sensibilisering inzake verkeersveiligheid, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.

Het project ‘SAVE Steden & Gemeenten’

SAVE staat voor ‘Samen Actief voor Veilig Verkeer’. Het project ‘SAVE Steden & Gemeenten’ heeft tot doel lokale besturen aan te sporen specifieke initiatieven te nemen voor meer verkeersveiligheid. Meer informatie: http://save.ovk.be.

OVK zoekt voor snelle indiensttreding een projectcoördinator SAVE Steden & Gemeenten.

Taken

 • Promotie van het SAVE-charter voor steden en gemeenten
 • Verantwoordelijkheid voor de planning en de uitvoering van het project
 • Overleggen met steden en gemeenten die in het project willen stappen
 • Contact leggen en onderhouden met de bevoegde autoriteiten en diensten (lokaal, provinciaal, regionaal, nationaal)
 • Logistieke opvolging van het project
 • Voorbereiding van de officiële ondertekeningen van het SAVE-charter en van de uitreikingen van het SAVE-label
 • Rapporteren aan de stuurgroep over de voortgang van het project
 • Financiële opvolging van het project
 • Ondersteuning van de algemene werking van OVK, waar nodig.

Profiel

 • Hogere opleiding
 • Ervaring met lokale overheden en/of verkeersveiligheid is een pluspunt
 • Zelfstandig kunnen werken en tevens beschikken over voldoende ‘teamspirit’
 • Uitstekende kennis van het Nederlands, geschreven en gesproken
 • Zeer goede kennis van het Frans, zowel schriftelijk als mondeling
 • Kennis van sociale media is een plusplunt
 • Flexibel: bereid tot avond- en/of weekendwerk (recupereerbaar)
 • Beschikken over een rijbewijs B
 • Beschikbaar op korte termijn.

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Salaris conform de barema’s van P.C. 329.01
 • Gevarieerd en verrijkend werk in een klein dynamisch team, waarbij men het verschil kan
 • maken op het vlak van verkeersveiligheid
 • Aangename werkplek
 • Terugbetaling van woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fietsvergoeding)
 • Maaltijdcheques
 • Extralegale vakantiedagen.

Solliciteren

Ten laatste op 4 juni 2017, door een gemotiveerde kandidatuurstelling (brief + c.v.) te zenden per email
naar: Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder, koen.vanwonterghem@ovk.be

Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE vzw
Haachtsesteenweg 1405
1130 Haren-Brussel

www.ovk.be
http://save.ovk.be

Voor meer informatie over de functie, gelieve Koen Van Wonterghem te contacteren:
02/427.75.00. – 0499/17.71.86.

Traject is een multidisciplinair adviesbureau in verkeer en mobiliteit. Onze filosofie is het optimaliseren van verplaatsingen, waarbij onze voorkeur uitgaat naar duurzame én realiseerbare oplossingen. Wij staan voor resultaatgerichte mobiliteitsstudies en -projecten.
Wij wensen ons team in het kantoor te Gent te versterken met een enthousiaste projectmedewerker.

Uw taken als projectmedewerker:

U biedt ondersteuning in de uitwerking van onze uiteenlopende projecten, in het bijzonder

 • voorbereiden en opvolgen van mobiliteitsplannen voor bedrijven
 • opmaak van mobiliteitstoetsen, MOBERS en m.e.r.
 • ondersteuning in een breed spectrum van studieopdrachten zoals Europese projecten, mobiliteitsmanagement bij gemeenten, analyse van mobiliteitsdata,…

Uw competenties:

 • nauwkeurig en analytisch
 • enthousiast om rond mobiliteit te werken in een B2B-context
 • zeer goede kennis van Office; kennis van grafische software (Illustrator, MapInfo, arcGIS) is een pluspunt
 • goede kennis van NL-ENG, kennis van FR is een pluspunt

Traject biedt:

 • een afwisselende jobinhoud in een jong en dynamisch team
 • een competitief verloningspakket (incl. mobiliteitsbudget)
 • aandacht voor een goede work-life balans (flexibiliteit, tele- en thuiswerk,…)
 • vlotte bereikbaarheid van onze kantoren: in Gent aan het station Gent-Sint-Pieters, in Brussel op wandelafstand van het Centraal Station
 • je krijgt een opleiding “on the job” onder begeleiding van ervaren medewerkers
 • voltijds contract van onbepaalde duur

Interesse om ons team te vervoegen ? Stuur dadelijk je motivatie en CV naar Sabine Lauwaert, office manager, sla@traject.be met vermelding "vacature projectmedewerker Traject". Als je nog vragen hebt, neem contact op via email of bel 09 242 32 80.

Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van ADVISEUR MOBILITEIT voor de Dienst Mobiliteit binnen het Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Je zal werken op het volgend adres: Desguinlei 100, 2018 Antwerpen. Wij bieden een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we een wervingsreserve samenstellen die gedurende drie jaar geldig blijft. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures.

Wie zijn wij?

De dienst Mobiliteit bestudeert en adviseert bovenlokale mobiliteitsprojecten en –plannen.
De mobiliteitsadviseurs werken samen met een studiebureau aan het uitwerken van regionale mobiliteitsstudies met een bovenlokale impact. Goede voorbeelden zijn de mobiliteitsstudies van de Noorder- en Middenkempen. Zij monitoren en begeleiden nadien de uitvoering van het actieplan.

De provincie Antwerpen adviseert lokale overheden (gemeenten en steden) en de Vlaamse overheid bij het opmaken en uitvoeren van hun mobiliteitsplannen en –projecten. Daarbij focust de provincie Antwerpen op alle aspecten die te maken hebben met fietsbeleid, zachte mobiliteit en de link met ruimtelijke processen.

Wat zal je als adviseur mobiliteit doen?

1. De inhoudelijke werking optimaliseren:
Zorgen voor efficiënte besteding van het budget voor mobiliteitsstudies.
Zoeken naar prioriteiten in functie van bovenlokale mobiliteit.

2. Initiëren van verbeteracties om het beleid te bevorderen en optimaliseren:
Formuleren van beleidsvoorstellen binnen het beleidsdomein mobiliteit, meer specifiek mobiliteitsplanning.
Formuleren van beleidsvoorstellen binnen aangrenzende beleidsdomeinen die een impact hebben op mobiliteit (bv ruimtelijke ordening, milieu, economie, enz.)

3. Beheren van dossiers:
Inhoudelijke behandeling van mobiliteitsplannen en -projecten.
Adviseren en ondersteunen van gemeenten en de Vlaamse overheid bij hun mobiliteitsprojecten en -plannen.
Uitschrijven van bestekken, opvolgen van procedures en opvolgen van de uitvoering van de opdrachten.
Advies verlenen aan gemeentelijke begeleidingscommissies, de regionale mobiliteitscommissie en de provinciale commissie verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.

4. Netwerken:
Overleggen met andere provinciale diensten bij raakpunten of overlappingen van wederzijdse bevoegdheden.
Onderhouden van contacten met de Vlaamse overheid en de andere Vlaamse provincies op het vlak van het mobiliteitsbeleid.
Uitbouwen van goede relaties met beleidsvoerders en medewerkers van gemeenten en Vlaamse overheid.

Wie ben jij?

Als medewerker van onze organisatie draag je bij aan het bereiken van de missie en visie van onze organisatie. Je beschikt daarom over volgende vijf kerncompetenties:

 • klantgerichtheid
 • zin voor kwaliteit
 • resultaatsgerichtheid
 • openstaan voor verandering samenwerken

Als adviseur mobiliteit beschik je bijkomend over de onderstaande specifieke gedragscompetenties:

 • oordeelsvorming
 • problemen analyseren
 • initiatief
 • plannen en organiseren
 • overtuigingskracht

Hiernaast beschik je over de volgende kenniscompetenties:

 • een grondige kennis van verkeerskunde of -planologie
 • een grondige kennis van het lezen en interpreteren van plannen en kaarten
 • een basiskennis van de pakketten van Microsoft Office
 • een basiskennis van de wetgeving overheidsopdrachten
 • een basiskennis van het beleidsdomein ruimtelijke ordening

Bijkomende aandachtspunten:

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Er zijn geen diploma- of ervaringsvereisten.

Bevorderingsvoorwaarden (als je werkt bij de provincie Antwerpen)

 • je bent titularis van een graad van niveau B of niveau C
 • je hebt, ten minste, 4 jaar niveauanciënniteit in een graad van niveau C (schalen C1-C2-C3 of C4-C5) of in een graad
 • van niveau B (schalen B1-B2-B3 of B4-B5)
 • je bent aangesteld vanuit een volwaardige vergelijkende selectieprocedure
 • je kreeg een gunstig evaluatieresultaat voor je laatste periodieke evaluatie

Voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit (als je werkt bij de provincie Antwerpen)
Interne mobiliteit blijft een horizontale beweging, zodat voor deze functie in rang Av enkel medewerkers met salariëring in schalen A1a-A1b-A2a zich kandidaat kunnen stellen:

 • je bent statutair of contractueel aangesteld vanuit een vergelijkende selectieprocedure
 • je hebt een minimale graadanciënniteit van één jaar
 • je kreeg een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste evaluatie

Voorwaarden voor externe personeelsmobiliteit (als je werkt bij een APB)
Ben je personeelslid van een Autonoom Provincie Bedrijf verbonden aan provincie Antwerpen en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit of de bevorderingsvoorwaarden zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.

Ben je personeelslid van een gemeente van het Vlaamse gewest, een OCMW van het Vlaamse gewest, een OCMW-vereniging van het Vlaamse gewest, een andere provincie van het Vlaamse gewest, een AGB van een gemeente van het Vlaamse gewest, een APB van een andere provincie van het Vlaamse gewest of een personeelslid van de Vlaamse Overheid en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure.

Kijk naar het gedeelte ‘aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten’ als je niet in aanmerking komt voor de bevorderingsvoorwaarden of voor de voorwaarden voor interne- en externe personeelsmobiliteit.

Praktisch

solliciteren kan tot en met 12 maart 2017 via deze link

 • vergoeding op A1a-niveau
 • voltijdse functie
 • arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • tewerkstelling in Antwerpen, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
 • bekijk onze extralegale voordelen en simuleer je salaris met onze loonmotor
 • de selectie zal plaatsvinden op 30 maart 2017