Primary links

MENU

Vacatures

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) is hét vormingscentrum voor verkeer en mobiliteit in Vlaanderen. Ze is uitgegroeid tot een echte netwerkorganisatie, waarvan de missie nog steeds luidt ‘mensen slimmer maken op het vlak van verkeer en mobiliteit’. Om deze missie in de praktijk om te zetten biedt de VSV een uitgebreid vormingspakket aan. Binnen de organisatie wordt rond twee grote pijlers gewerkt: enerzijds is er een aanbod voor diegene die vanuit hun professionele loopbaan met verkeer en mobiliteit bezig zijn. Anderzijds is er een aanbod voor de scholen, verenigingen en voor diegenen die vanuit persoonlijke interesse rond het thema werken. Tot slot voert de VSV ook sensibilisatie- en informatiecampagnes over verkeer en mobiliteit. Meer info vind je op www.vsv.be.

Het is voor die eerste pijler (‘Team Vorming Professionals’) dat we versterking zoeken. Dit team werkt o.a. aan:

 • De Mobiliteitsacademie: een reeks van kortlopende opleidingen, bestaande uit basis- en specialisatiecursussen voor mobiliteitsambtenaren, politie, rijlesgevers, lokale mandatarissen, mobiliteitscoördinatoren, preventieadviseurs…
 • Studiedagen en congressen: o.a. het Vlaams Congres Verkeersveiligheid, de Dag van de Mobiliteitsprofessional, het Fietscongres, Netwerkmeetings voor bedrijven...
 • Beleidsondersteuning: o.a. het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, de organisatie van cursussen en werkbezoeken ter versterking van het verkeersveiligheidsbeleid, de uitbouw van de contacten met en de ontwikkeling van projecten i.s.m. de lokale politiezones, coachings gemeenten...

Om het uitgebreide aanbod van het team Vorming Professionals mee te ondersteunen is de VSV op zoek naar een:

Projectverantwoordelijke Vorming Professionals

Jouw uitdaging

 • Je coördineert een aantal initiatieven in het kader van verkeersveiligheid en mobiliteit. Hierbij sta je in voor het inhoudelijke programma en de organisatie van het initiatief. Dit doe je in nauwe samenwerking met de verantwoordelijken voor communicatie en administratie. Het gaat onder meer om volgende initiatieven:
  • het Vlaams Congres Verkeersveiligheid; 
  • opleiding voor lokale politie;
  • coachings verkeersveiligheidsbeleid en lokaal fietsbeleid gemeenten;
  • het Netwerk Verkeerscoördinatoren;
 • Je coördineert inhoudelijk de werkzaamheden van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid en stelt de agenda’s op.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt in het team Vorming Professionals wat betreft de inhoudelijke invulling van andere initiatieven in het kader van verkeersveiligheid en mobiliteit. 
 • Je onderhoudt een belangrijk netwerk aan betrokkenen inzake verkeerskunde en verkeersveiligheid en bouwt dit netwerk mee verder uit. 
 • Je onderhoudt een belangrijk netwerk aan betrokkenen inzake verkeersveiligheid bij de lokale politie en bouwt dit netwerk mee verder uit. Daarnaast hou je via het Netwerk Verkeerscoördinatoren een vinger aan de pols van wat bij de lokale politie leeft en hoe de VSV hier op kan inspelen.
 • Je bent in staat om ongevallengegevens te interpreteren.

Jouw profiel

 • Je bent gepassioneerd door mobiliteit en verkeersveiligheid.
 • Je beschikt over een masterdiploma of een bachelordiploma gelijkwaardig door relevante ervaring.
 • Je kan ervaring voorleggen van projectcoördinatie inzake verkeersveiligheid en mobiliteit. 
 • Je hebt een creatieve geest en ontwikkelt graag nieuwe projecten en initiatieven.
 • Je kunt goed zelfstandig werken, maar bent ook een echte teamspeler en hebt zin voor verantwoordelijkheid. 
 • Spreken voor een publiek schrikt je niet af.
 • Je hebt een vlotte pen.
 • Je bent vertrouwd met didactische principes, moderne werkvormen en presentatietechnieken. 
 • Je bent in staat een logisch plan van aanpak te ontwikkelen en dit effectief goed uit te voeren binnen het vooraf opgestelde tijdskader.
 • Je bent overtuigd van het belang van een goede administratieve en financiële opvolging van de initiatieven en projecten.
 • Je vindt duurzaamheid in al zijn facetten belangrijk (o.a. zelf duurzame verplaatsingen nastreven, enz.)
 • Je kunt vlot overweg met de courante Office-toepassingen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Ons profiel

De VSV hecht veel belang aan een goede organisatiecultuur. Ons recept daarvoor is CHIPS:

C orrect We zijn betrouwbaar. Iedereen kan op ons rekenen en VSV’ers kunnen op elkaar rekenen.
H ongerig We hebben honger, honger naar een duurzame en veilige samenleving. Daar willen we aan werken.
I nteger We doen wat we zeggen. Als we duurzaam en verkeersveilig verplaatsingsgedrag promoten, gedragen we ons zelf zo ook.
P assie We hebben goesting om te komen werken! Waarom? Omdat we dingen kunnen en mogen doen die wel degelijk het verschil maken.
S lim En natuurlijk zijn we slim, en we willen dat ook blijven. We zijn dan ook niet te beroerd om kritisch te zijn voor onszelf en we staan open voor ieders ideeën.

Ons aanbod

 • een dynamische organisatie die rekening houdt met de inbreng van het personeel;
 • recht op vorming en opleiding;
 • een voltijdse of 4/5-betrekking (onderling overeen te komen);
 • een contract van onbepaalde duur; 
 • een interessante bezoldiging met bovendien:
  • volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
  • fietsvergoeding;
  • maaltijdcheques;
  • groepsverzekering;
  • hospitalisatieverzekering.
 • een interessante vakantieregeling;
 • indiensttreding: zo snel mogelijk.

Meer informatie over de VSV vind je op www.vsv.be.

Hoe solliciteren?

Schriftelijk met motivatiebrief en cv naar: sollicitaties@vsv.be vóór woensdag 4 oktober 2017.
De eerste selectieronde vindt plaats op maandag 16 oktober 2017.
Voor meer inhoudelijke inlichtingen, neem contact op met: kirsten.demulder@vsv.be of 015 44 61 39.