Primary links

MENU

Slimme Mobiele Scholen

Slimme Mobiele Scholen

SMS staat voor Slimme Mobiele Scholen en biedt secundaire scholen inhoudelijke en financiële ondersteuning om verkeers- en mobiliteitseducatie in alle graden op de agenda te zetten.

Wat bieden we je school aan?

  • Een duidelijk overzicht van alles wat er op de markt is op het vlak van verkeers- en mobiliteitseducatie voor het secundair onderwijs. In de SMS-webshop vind je alle producten en initiatieven die je kunt reserveren.
  • Gratis begeleiding door een professionele SMS-begeleider.
  • Maximaal 700 euro startsubsidie voor de aankoop van educatief materiaal en de organisatie van verkeers- en mobiliteitsinitiatieven op school, zoals theatervoorstellingen, vormingen of begeleidingen.

  Wie kan er deelnemen?

  Alle Nederlandstalige secundaire scholen uit Vlaanderen en Brussel kunnen deelnemen aan het project Slimme Mobiele Scholen (SMS).

  Elk schooljaar kunnen er maximaal 500 scholen deelnemen.