De lessen moeten tijdens de schooluren georganiseerd worden: wat mag er wel en wat mag er niet?

Wat mag er wel?

 • De lessen worden tijdens de schooluren én volgens het lessenrooster van de deelnemende leerlingen georganiseerd.
 • De lessen mogen op wisselende lesuren en dagen worden georganiseerd. We raden je aan om de lessen te spreiden, zodat de leerlingen de leerstof kunnen verwerken en eventuele vragen kunnen verzamelen voor de volgende les.
 • De lessen mogen op lesvrije momenten worden georganiseerd, bv. een studiedag, ... .
 • Een les bestaat altijd uit 2 lesuren van telkens 50 minuten.

Wat mag er niet?

 • De lessen mogen niet georganiseerd worden op een woensdagnamiddag.
 • De lessen mogen niet georganiseerd worden tijdens de middagpauze.

Wie mag deelnemen aan de lessen?

De volgende leerlingen mogen deelnemen aan Rijbewijzer in de Klas 2018-2019:

 • leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs ASO, TSO, BSO
 • leerlingen uit de tweede en derde graad van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) en de richting Land- en Tuinbouw
 • leerlingen die een uitgebreid opleidingstraject volgen op het niveau van secundair onderwijs bij een opleidingscentrum erkend door de Vlaamse overheid, bv. leerlingen die les volgen in een centrum voor basiseducatie, in een zorginstelling ,…

Hoe stel ik de groepen samen?

 • Een groep telt tussen de 10 en 25 leerlingen met een absoluut maximum van 30 leerlingen per groep.
 • Een groep kan samengesteld worden in klasverband of met leerlingen uit verschillende klassen. Bekijk welke optie het beste past voor je school.
 • Binnen een groep zijn er geen leeftijdsgrenzen.

Mag een BuSO-school deelnemen aan het project?

 • Ja, BuSO-scholen mogen deelnemen aan Rijbewijzer in de Klas. Die scholen zijn gebonden aan dezelfde voorwaarden. 
 • Een handboek voor BuSO-scholen wordt niet langer terugbetaald en bijkomende lesuren zijn niet meer mogelijk binnen het project.

Biedt Rijbewijzer in de Klas een theorie-examen aan en wat met vouchers?

Rijbewijzer in de Klas biedt geen theorie-examen aan. Wanneer de leerlingen er klaar voor zijn, kunnen ze op eigen initiatief naar het examencentrum gaan. Dat betekent dat er ook geen vouchers meer worden gegeven.

Moet ik offertes opvragen bij 3 verschillende rijscholen?

Neen, dat is niet nodig. Je moet wel kunnen verklaren waarom je voor een bepaalde rijschool of rijlesgever kiest.

Kan ik via SMS (Slimme Mobiele Scholen) een financiƫle ondersteuning aanvragen?

Neen, dat kan niet. Je kan voor het project Rijbewijzer in de Klas slechts één keer een financiële ondersteuning ontvangen. De VSV betaalt de school al een deel van de kostprijs terug: nl. 325 euro per groep.

Wat is er veranderd in de wetgeving?

In 2017 is de rijopleiding in Vlaanderen aangepast. Ook in 2018 zullen er nog enkele aanpassingen van kracht zijn. Je vindt alle actuele informatie over de rijopleiding in Vlaanderen op de website Rijbewijzer.be.

Ga naar rijbewijzer.be

Waar kan ik terecht als ik merk dat een leerling niet rijgeschikt is?

Als je twijfelt aan de rijgeschiktheid van een leerling, kan je bij het CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing) terecht. Het multidisciplinair team van het CARA zal de rijgeschiktheid van de leerling nagaan door te onderzoeken of de leerling beantwoordt aan de medische minimumnormen die de wet voorschrijft voor bestuurders van een motorvoertuig (K.B. 23 maart 1998). 

Lees meer over het CARA

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie