Wie mag er deelnemen?

De volgende leerlingen mogen deelnemen aan Rijbewijzer in de Klas 2018-2019:

 • leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs ASO, TSO, BSO
 • leerlingen uit de tweede en derde graad van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) en de richting Land- en Tuinbouw
 • leerlingen die een uitgebreid opleidingstraject volgen op het niveau van secundair onderwijs bij een opleidingscentrum erkend door de Vlaamse overheid, bv. leerlingen die les volgen in een centrum voor basiseducatie, in een zorginstelling, …

Opgelet: leerlingen die 2 keer niet slaagden voor hun theorie-examen, moeten 12 uur les volgen bij een erkende rijschool voordat ze het examen opnieuw mogen afleggen. De lessen van Rijbewijzer in de Klas worden gegeven door een erkende rijlesgever, maar worden hiervoor niet erkend.

Een vlot verloop van het project

Stap 1: De voorinschrijving

Vanaf 22 mei 2018 t.e.m. 30 juni 2018 kan je je school voorinschrijven met de volgende gegevens:

 • de gegevens van de school
 • de gegevens van de contactpersoon die het project opvolgt en die onze communicatie ontvangt
 • een schatting van het aantal deelnemende groepen
 • een schatting van het aantal deelnemende leerlingen

Opgelet: enkel scholen die hun voorinschrijving hebben voltooid, kunnen ook effectief deelnemen aan het project.

Stap 2: De inschrijving bevestigen

Vanaf 7 september 2018 t.e.m. 30 november 2018 kan je de voorinschrijving van je school bevestigen door het correcte aantal deelnemende groepen in het tweede trimester en derde trimester door te geven. Je ontvangt hiervoor een mail van ons.

Opgelet: de uiterste datum om het correcte aantal groepen door te geven is 30 november 2018. Annuleer je na die datum nog een groep, dan betaal je een administratieve kost van 50 euro per groep.

Stap 3: De theorielessen op je school organiseren

Voor de organisatie van de lessen houd je rekening met de onderstaande zaken:

 • Je kiest een lesgever uit de lijst van deelnemende rijscholen en rijlesgevers. Deze lijst is een voorlopig overzicht. 
 • Je kan beroep doen op meerdere rijscholen en zelfstandige rijlesgevers.
 • Je spreekt met de gekozen rijscho(o)l(en) of rijlesgever(s) af wanneer de lessen zullen plaatsvinden.
 • Je organiseert de lessen tijdens de schooluren in blokken van 2 lesuren, met een maximum van 4 lesuren per groep en per dag. 
 • Je verdeelt de deelnemende leerlingen in groepen. Een groep telt tussen de 10 en 25 leerlingen met een absoluut maximum van 30 leerlingen per groep.
 • Je zorgt ervoor dat de leerlingen tijdig de nodige informatie krijgen, bv. Hoeveel bedraagt de (eventuele) deelnameprijs? Wanneer vinden de lessen plaats? In welk lokaal?
 • Je voorziet een beamer, een vlotte internettoegang en een computer voor de lesgever in het leslokaal.
 • Je zorgt dat er een leerkracht aanwezig is voor het onthaal van de lesgever en spreekt met de lesgever af of de aanwezigheid van de leerkracht tijdens de lessen gewenst is.
 • Je betaalt tijdig de factuur van de lessen aan de rijscho(o)l(en) of rijlesgever(s).

Stap 4: De evaluatie

Op het einde van de lessenreeks vul je de evaluatie in. Je ontvangt hiervoor een mail van ons.

Stap 5: De terugbetaling aanvragen

Wanneer je de evaluatie hebt ingevuld, kan je de terugbetaling per trimester aanvragen door een factuur en een kopie van de factu(u)r(en) van de rijschool of rijlesgever per mail te bezorgen aan de VSV. Je ontvangt hiervoor een mail van ons.

Prijs

 • Je kiest zelf een rijlesgever of rijschool om mee samen te werken en vraagt bij hen een offerte op.
 • Je betaalt de factuur voor de theorielessen op school aan de rijschool of rijlesgever.
 • De VSV betaalt een deel van de kostprijs terug, nl. 325 euro per groep, als je school aan de voorwaarden voldoet.

 

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie