Wat leer je?

 • Je verwerft inzicht in het huidige mobiliteitsbeleid.
 • Je leert hoe je verkeers- en mobiliteitsproblemen kan aanpakken.
 • Je verneemt hoe je met data en verkeersmodellen het mobiliteitsbeleid kan ondersteunen.  
 • Je maakt kennis met nuttige tools om mobiliteitsgedrag te veranderen.
 • Je verwerft theoretische kennis en ontdekt goede praktijkvoorbeelden.

Programma

Download het volledige overzicht

Module 1 – Inleiding (vrijdag 15 januari, 9 - 12 uur)

 • kennismaking
 • begripsbepalingen en invalshoeken - Prof. Dr. Tom Brijs
 • verkeerskundig werkveld en instrumentarium - Prof. Dr. Tom Brijs

Module 2 – Verkeerskundig beleid (dinsdag 19 januari, 13.30 - 16.30 uur)

 • Vlaams Verkeerscentrum - Peter Bruyninckx, woordvoerder
 • verkeerskundig beleid - Prof. Dr. Tom Brijs

Module 3 – Geïntegreerde aanpak mobiliteitsproblemen (maandag 25 januari, 9 - 12 uur)

 • invloedsfactoren en type maatregelen - Joris Willems, Hogeschool PXL
 • categorisering van wegen - Joris Willems

Module 4 – Geïntegreerde aanpak mobiliteitsproblemen (maandag 1 februari, 9 - 12 uur)

 • instrumenten van een geïntegreerde verkeersaanpak - Joris Willems, Hogeschool PXL
 • simpele verkeersplanning op lokaal niveau - Willy Miermans, mobiliteitsexpert

Module 5 – Verkeersonderzoek (vrijdag 5 februari, 9 - 12 uur)

 • inleiding en bespreking keuzeopdracht - Enid Zwerts, Suunta of Cathérine Cassan, Engie-tractebel
 • verkeersonderzoek - Cathérine Cassan, Engie Tractebel
 • verzamelen van fietsdata - Inge Caers, Fietsberaad Vlaanderen

Module 6 – Met data het beleid onderbouwen (donderdag 25 februari, 13.30 - 17 uur)

 • bespreking opdracht parkeeronderzoek - Enid Zwerts, Suunta of Cathérine Cassan, Engie-Tractebel
 • kennismaking met verkeersmodellen - Pieter Van Houwe, MINT
 • maak gebruik van bestaande data - Enid Zwerts, Suunta
 • bespreking opdracht kruispunttelling - Enid Zwerts of Cathérine Cassan

Module 7 – Kijken naar en communiceren over duurzame mobiliteit (donderdag 4 maart, 9 - 12 uur)

 • hoe kijken naar mobiliteit? - Vincent Meerschaert, Traject
 • hoe communiceren over duurzame mobiliteit? - Wannes Van Giel, bigtrees
 • hoe werken aan effectieve gedragsverandering? - Freya De Muynck

Module 8 – Inzetten op gedragsverandering (vrijdag 11 maart, 9 - 12 uur)

 • terugkoppeling en oefeningen - Freya De Muynck, Traject & Céline De Bock
 • voorbeelden uit de praktijk - Freya De Muynck
 • conclusie & Q&A - Freya De Muynck

Voor wie?

Voor iedereen die nieuw is in de wereld van de mobiliteit en voor zij die hun basiskennis willen opfrissen.

Partners

Voor dit online leertraject doen we beroep op verschillende experten en lesgevers van de UHasselt, PXL Hogeschool, medewerkers van Fietsberaad, MOW en de studiebureaus SUUNTA, Engie Tractebel, MINT en Traject.

Contactpersoon

Karen Foubert
015 63 14 00
karen.foubert@vsv.be