Programma

Beginuur Programmaonderdeel Lesgever
08.30 Onthaal Sarah Kauwenberghs (VSV)
09.15 Verwelkoming Sarah Kauwenberghs (VSV)
09.20 Gedragsverandering als doel: situering, begripsbepaling Vincent Meerschaert (Traject)
10.00 Participatie als manier om draagvlak te creëren Greet Indesteege (Levuur)
11.00 Pauze
11.15 Deel 1: informeren en consulteren- Theorie-Getuigenis uit de praktijk & oefening Reinout Cloet (Stad Brugge)
12.30 Lunch
13.15 Deel 2: adviseren en samenwerken- Theorie-getuigenis uit de praktijk & oefening Greet Indesteege (Levuur)
15.00 Pauze
15.15 Deel 3: (mee) beslissen- Theorie- getuigenis uit de praktijk & oefening Eveline Reusens (Traject)
16.00 Conclusie en evaluatie Vincent Meerschaert (Traject)
16.30 Einde

Wat leer je?

  • Inschatten welke participatievorm het meest aangewezen is bij jouw mobiliteitsprojecten
  • Zicht krijgen op tools en methodieken die je kunnen helpen in het participatieproces. We hebben hierbij aandacht voor zowel fysieke, digitale als hybride participatievormen.
  • Dankzij de tips & tricks die onze lesgevers vanuit de praktijk met je delen, kan je met meer vertrouwen en kennis aan de slag met participatie

Voor wie?

Ambtenaren die van dichtbij of verder af betrokken worden bij participatie rond mobiliteit: participatie-ambtenaren, communicatieverantwoordelijken, schepenen en ambtenaren mobiliteit,…

Algemene voorwaarden

Als je je voor een congres of opleiding van de VSV inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Sarah Kauwenberghs
015 61 14 07
Sarah.kauwenberghs@vsv.be

Datum
Locatie
Programma
Lesdag 1
Datum
13/12/22
08:30 - 16:30
Locatie
Koningin Maria Hendrikaplein 70,
9000 Gent
Programma
Doelgroepgerichte participatie in je mobiliteitsbeleid