Wat leer je?

  • Je kan gewonden de eerste zorg toedienen.
  • Je weet welke informatie je moet doorgeven aan de hulpdiensten.
  • Je weet hoe je verdere ongevallen kan voorkomen.
  • Je weet welke gegevens je op de plaats van het ongeval verzamelt, hoe je je verzekeraar inlicht en wat je eigen aansprakelijkheid is.

Programma

Deze opleiding wordt gegeven door:

  • Guy Schepens: hij behaalde een Licentiaat in de Staats- en Bestuurswetenschappen (UGent), alsook een Specificatie Licentiaat in de Fiscaliteit en het Boekhoudkundig Onderzoek (UGent).
  • Filip Martens: hij is expert EHBO en gebrevetteerd rjlesgever.
08:00 Onthaal
08:30 Verwelkoming Elizabeth Vlaeminck (VSV)
08:35 Verzekering en aansprakelijkheid Guy Schepens 
10:00 Pauze
10:15 Het Europees aanrijdingsformulier (EAF) Guy Schepens
12:00 Lunch
13:00 EHBO (deel 1) Filip Martens
14:15 Pauze
14:30 EHBO (deel 2) Filip Martens
16:45 Einde

Voor wie?

Omdat we verder bouwen op de kennis uit de brevettenexamens is de opleiding specifiek gericht naar gebrevetteerde rijlesgevers. 

Opgelet! Om iedereen de kans te geven deze opleiding te volgen, laten we maximaal 3 rijlesgevers per rijschoolvestiging per opleiding toe. Wil je toch met meer dan 3 rijlesgevers inschrijven, contacteer ons dan via rijopleiding@vsv.be en we bekijken samen je aanvraag

Erkende bijscholing

De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd voor 7 opleidingsuren als erkende bijscholing voor punt 1 en 5. 

Enkel indien je de volledige opleiding volgt, heb je recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid.

Partners

Deze opleiding kwam tot stand in samenwerking met Cevora. Deelnemers die lid zijn van PC200, kunnen via Cevora gratis deelnemen aan de opleiding: schrijf in en selecteer "Ik wil via Cevora inschrijven".

Algemene voorwaarden

Als je je voor deze opleiding inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Elizabeth Vlaeminck
015 64 10 96
elizabeth.vlaeminck@vsv.be 

Datum
Locatie
Programma
Lesdag 1
Datum
02/09/23
08:00 - 16:45
Locatie
Zebrastraat 31 bus 001,
9000 Gent
Programma
Een ongeval tijdens de rijles: EHBO en aansprakelijkheid - goedgekeurd voor punt 1 & 5