Op 1 oktober 2017 ging het vormingsmoment voor begeleiders officieel van start. Om rijlesgevers te ondersteunen bij het vormingsmoment in de praktijk, organiseert de VSV een vervolgopleiding. Rijlesgevers die het vormingsmoment effectief geven, krijgen de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen en bij te leren van elkaars praktijkvoorbeelden. De VSV-lesgevers gaan dieper in op interactie en dynamiek in de groep en het omgaan met weerstand van de deelnemers. Tijdens de opleiding zoeken we samen naar antwoorden op allerlei vragen en struikelblokken tijdens het vormingsmoment.

Leerdoelstelling:

Tijdens de opleiding kunnen de rijlesgevers bijleren van elkaar door praktijkervaringen uit te wisselen. Rijlesgevers kunnen het eigen vormingsmoment bijsturen op basis van de verdieping van dynamiek en interactie in de groep en het omgaan met weerstand van deelnemers.

Organisatie

De opleiding wordt gegeven door VSV-lesgevers.

Goedkeuring

De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd voor 6 opleidingsuren als erkende bijscholing voor punt 2. De opleiding telt bovendien mee voor de jaarlijkse bijscholing.

Enkel indien u de volledige opleiding volgt, hebt u recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid.

Cevora

Deze opleiding kwam tot stand in samenwerking met Cevora. Deelnemers die lid zijn van PC200, kunnen via Cevora gratis deelnemen aan de opleiding: schrijf in en selecteer "Ik wil via een partner inschrijven".

Programma

  • Ervaringen met het vormingsmoment
  • Uitwisselen van praktijkvoorbeelden
  • Dynamiek en interactie in de groep
  • Omgaan met weerstand

Op basis van een bevraging van de rijlesgevers werken wij de concrete inhoud en het programma voor de opleiding verder uit, zodat de opleiding beantwoordt aan de vragen, noden en behoeften uit de praktijk.

Dagvoorzitter

Sarah Klaps, projectverantwoordelijke rijopleiding, VSV

Doelgroep

Rijlesgevers die het vormingsmoment effectief in de praktijk geven zijn van harte welkom en vormen de hoofdoelgroep. Daarnaast verwelkomen we ook rijlesgevers die van plan zijn om het vormingsmoment in de toekomst te geven en/of directeurs die het vormingsmoment organiseren. 

Als voorkennis verwachten we dat je de basisopleiding “De nieuwe rijopleiding: het vormingsmoment voor begeleiders” hebt gevolgd. Tijdens deze opleiding verdiepen we de methodiek en de aanpak. 

Wij vragen deelnemers om hun eigen materiaal van het vormingsmoment mee te brengen naar de opleiding (op papier, op USB-stick, …) om de uitwisseling van praktijkervaringen te concretiseren. 

Indien er vrije plaatsen overblijven, stellen we in tweede instantie de opleiding open voor andere deelnemers, zoals rijlesgevers die van plan zijn om het vormingsmoment in de toekomst te geven en/of directeurs die het vormingsmoment organiseren.  

Opgelet! Om onderling ervaringen uit te wisselen, laten we maximaal 4 rijlesgevers per rijschoolvestiging per opleiding toe.

Contactgegevens

Sarah Klaps
Projectverantwoordelijke Rijopleiding
015 69 02 45
sarah.klaps@vsv.be

Datum
Locatie
Programma
Lesdag 1
Datum
10/05/19
08:30 - 16:30
Locatie
Lange Kievitstraat 111-113, ANTWERPEN
Programma
Het vormingsmoment voor begeleiders: Praktijkervaringen – goedgekeurd voor punt 2

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie