Het is de bedoeling om ook voor het lokaal wegennet met haar ontsluitingswegen en erftoegangswegen inrichtingsprincipes op te stellen. Hiervoor is de input van steden en gemeenten zeer belangrijk vermits zij de overgrote meerderheid van deze wegen in het beheer hebben. 

AWV, MOW, VVSG en VSV organiseren een infomoment om deze nieuwe wegencategorisering verder toe te lichten.  

We voorzien een netwerkmoment met een broodjeslunch.

Programma

Download het programma

Wat leer je?

  • Je hebt een duidelijk overzicht van de nieuwe wegencategorisering.
  • Je hebt een duidelijk overzicht van de inrichtingsprincipes van het hoofdwegennet, het lokaal wegennet en het dragend wegennet.

Voor wie?

Lokale mandatarissen en ambtenaren

Organisatie

AWV, MOW, VVSG & VSV

Algemene voorwaarden

Als je je voor een congres of opleiding van de VSV inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Guido Vaganée
0491 16 41 42
guido.vaganee@vvsg.be 

Datum
Locatie
Programma
Lesdag 1
Datum
22/03/22
09:30 - 12:30
Locatie
Koningin Maria Hendrikaplein 70,
9000 Gent
Programma
Infomoment Inrichtingsprincipes lokale wegen