Het vademecum is bedoeld om een breed publiek bij te staan bij het ontwerpen van fietsinfrastructuur. De aanbevelingen werden uitgewerkt door het Agentschap Wegen en Verkeer en Fietsberaad Vlaanderen, in samenwerking met steden en gemeenten, provincies en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

 Het vademecum fietsvoorzieningen is georganiseerd volgens overzichtelijke fiches per thema, dat regelmatig zal worden aangepast op basis van nieuwe inzichten. Het is daardoor een levend document. Het werken met fiches vergroot de leesbaarheid voor de gebruiker en laat ook toe van onderdelen of fiches sneller te actualiseren of een update te geven.

Het vademecum fietsvoorzieningen is hier te raadplegen. 
 
Het infomoment zal op een interactieve manier gegeven worden.  
Heb je al concrete vragen? Stuur ze door naar nick.gryp@vsv.be.  

Programma

09:00 Onthaal
09:30 Welkom
09:35 Uitgangspunten en gebruik nieuw vademecum fietsvoorzieningen
09:45 Sessie 1 + voorbeeld (AWV)
10:15 Sessie 2 + voorbeeld (AWV)
10:45 Vragenronde 1
11:00 Pauze
11:30 Sessie 3 + voorbeeld (parkeren - Fietsberaad Vlaanderen)
12:00 Vragenronde 2
12:30 Lunch

Voor wie? 

Lokale besturen, wegbeheerders, ontwerpers, beleidsverantwoordelijken, medewerkers studiebureaus… 

Wanneer?

We voorzien een infomoment per provincie. Lukt het je niet in Brugge, maar wil je er toch bij zijn? Dan kan je inschrijven voor het infomoment van:

Partners

AWV, Fietsberaad Vlaanderen en VSV 

Algemene voorwaarden

Als je voor dit infomoment inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Nick Gryp 
nick.gryp@vsv.be  
015 69 79 02 
 
Niels Janssen 
niels.janssen@mow.vlaanderen.be 
02 553 78 28