Wat leer je?

  • Je maakt kennis met de praktische kant van het project en bespreekt samen de materialen en lesinhoud.
  • Je gaat aan de slag met de didactische tips en ontdekt de vele lesmogelijkheden.

Programma

De opleiding wordt gegeven door Helena Molineaux (VSV).

08:00 Onthaal
08:45
  • Voorstelling Rijbewijzer in de Klas
09:30
  • Voorstelling mijnrijbewijsB.be
10:00
  • Inhoud lessenreeks
11:00
  • Brainstorm werkvormen in kleine groep
12:00
  • Voorstellen resultaten brainstorm
  • Uitwisselen didactische tipos
13:00 Einde

Voor wie?

Het infomoment is verplicht voor lesgevers die de theorielessen Rijbewijzer in de Klas geven (brevet III). 

Om iedereen de kans te geven deze opleidng te volgen, worden er per rijschoolvestiging maximaal 5 rijlesgevers per opleiding toegelaten. Wil je graag een aparte sessie voor jouw rijlesgevers? Contacteer rijbewijzerindeklas@vsv.be om een datum af te spreken.

Erkende bijscholing

De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd voor 4 opleidingsuren als erkende bijscholing voor punt 2.
 
Enkel indien je de volledige opleiding volgt, heb je recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid. 

Algemene voorwaarden

Als je je voor deze opleiding inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Helena Molineaux 
015 44 65 59 
rijbewijzerindeklas@vsv.be