Wat leer je?

 • Je kent de voorwaarden van het project Workshops Veilig Verkeer.
 • Je ontvangt alle inhoudelijke en praktische informatie over het aanbod Workshops Veilig Verkeer:
  • Veilig op de fiets
  • Verkeersquiz
  • Verkeersregels in je buurt
  • Rij Vaardig
  • Rij Vaardig Praktijk
 • Je leert hoe je zelf aan de slag kan met de online workshop 'Verkeersquiz'.

Programma

 • Overlopen inhoud Workshops Veilig Verkeer
 • Toelichten aanpak online Verkeersquiz

Voor wie?

Om iedereen de kans te geven deze opleiding te volgen, laten we maximaal 3 rijlesgevers per rijschoolvestiging per opleiding toe. Wil je toch met meer dan 3 rijlesgevers inschrijven, contacteer ons dan via rijopleiding@vsv.be en we bekijken samen je aanvraag.

Erkende bijscholing

De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd voor 1,5 opleidingsuren  als erkende bijscholing voor punt 2. De opleiding telt mee voor de jaarlijkse verplichte bijscholing.

Enkel indien je de volledige opleiding volgt, heb je recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid. 

Algemene voorwaarden

Er gelden bijkomende voorwaarden voor dit webinar:

 • Je kan je een kwartier voor aanvang aanmelden, we starten stipt op tijd.
 • Elke deelnemer is verantwoordelijk voor:
  • een stabiele internetverbinding
  • een toestel waarmee ze de lesgever steeds kunnen zien en horen
  • een toestel dat beschikt over een functionerende camera en microfoon, want als deelnemer moet je de hele opleiding in beeld blijven en actief deelnemen via de microfoon.

Zijn één van deze bovenstaande zaken niet in orde, dan kan dat ervoor zorgen dat je géén attest ontvangt.

 • Je eID wordt opgevraagd tijdens de opleiding.
 • Indien je je te laat aanmeldt of voor het einde van de opleiding verdwijnt, noteren we dat op de aanwezigheidslijst en ontvang je geen attest van aanwezigheid.

Contactpersoon

Roel De Klerk
Projectverantwoordelijke Team Rijopleiding
015 63 14 05
roel.deklerk@vsv.be