Wat leer je?

In deze klankbordsessie brengen schepenen Carl Hanssens van Sint-Niklaas en Philip Roosen van Grimbergen hun getuigenis. Hoe betrekken zij zoveel mogelijk stakeholders bij de uitrol van een zone 30 binnen de bebouwde kom? We nodigen ook Greet Indesteege uit, participatie-expert bij Levuur met heel wat ervaring in mobiliteitsdossiers.

Geïnspireerd door de sprekers kijken we graag naar jouw ervaringen, successen en mislukkingen. Door kennis en ervaringen samen te leggen, bundelen we lessons learned die jou of andere gemeenten op weg zetten voor de implementatie van de zone 30. 

Programma

08:45

Onthaal

09:30 Verwelkoming & stand van zaken Coalitie van 30  Nick Gryp (VSV) 
09:40 Wat is ‘draagvlak’ en wat is het niet? Probleemstelling en uitdagingen  Greet Indesteege (Levuur) 
10:15 Scholen en verkeersveiligheid als hefboom voor een zone 30  Carl Hanssens (Schepen voor mobiliteit, Sint-Niklaas) 
10:45 Pauze
11:00 Zone 30 dankzij de participatieve opmaak van het mobiliteitsplan  Philip Roosen (Schepen voor mobiliteit,  Grimbergen) 
11:30 Discussie: draagvlak voor een zone 30 in je eigen gemeente 
12:30 Conclusies en takeaways voor de toekomst  Eveline Reusens (Traject) 
13:00 Broodjeslunch 

Voor wie? 

Leden van de Coalitie van 30 en geïnteresseerden.  

Partners

Deze klankbordsessie wordt georganiseerd in samenwerking met de Coalitie van 30.

Algemene voorwaarden

Als je je voor deze opleiding inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Nick Gryp   
015 69 79 02 
nick.gryp@vsv.be