Wat leer je? 

  • Het algemene kader van mobiliteitseffecten toelichten en uitleggen hoe de beoordeling hiervan in de praktijk werkt via de mobiliteitstoets, het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) of het milieueffectenrapport (MER). 
  • De mobiliteitstoets kunnen gebruiken om mobiliteitseffecten te beoordelen en relevante beleidsconclusies te kunnen trekken.
  •  Een eenvoudig mobiliteitseffectenrapport kunnen opmaken aan de hand van de voorgestelde methoden en technieken en hieruit relevante beleidsconclusies kunnen trekken.
  • Kunnen uitleggen aan welke kwaliteitsvereisten een mobiliteitseffectenrapport moet voldoen en de kwaliteit van een mobiliteitstoets en een mobiliteitseffectenrapport kunnen beoordelen.

Programma

Voor wie?

Iedereen die professioneel of uit interesse bezig is met de beoordeling van verkeers- en mobiliteitseffecten en de opmaak van mobiliteitstoetsen en mobiliteitseffectenrapporten. (MOBER)

Partners

Samen met Joris Willems (Hogeschool PXL, afdeling verkeerskunde) en Enid Zwerts (studiebureau SUUNTA) stelden we het programma samen.   

Algemene voorwaarden

Als je je voor een congres of opleiding van de VSV inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Karen Foubert
015 63 14 00
karen.foubert@vsv.be 

Datum
Locatie
Programma
Lesdag 1
Datum
21/04/23
08:30 - 16:30
Locatie
Borsbeeksebrug 32,
2600 Berchem
Programma
Mobiliteitseffecten beoordelen met mobiliteitstoets, MOBER en MER - lesdag 1
Lesdag 2
Datum
05/05/23
08:30 - 16:30
Locatie
Havenlaan 88,
1000 Brussel
Programma
Mobiliteitseffecten beoordelen met mobiliteitstoets, MOBER en MER - lesdag 2