Wat leer je?

Je maakt kennis met het CuARdian Angel Project en je krijgt inzicht in de meest courante ADAS-systemen in de auto en hoe bestuurder hiermee moeten omgaan. Verder ontvang je ook alle informatie over de workshop Rij Vaardig binnen het aanbod van Workshops Veilig Verkeer.

Programma

08.30 Onthaal
09.00 CuARdian Angel Project: voorstelling en resultaten Lars Akkermans (zaakvoerder F2S2, consultant Mobiliteit en verkeersveiligheid)
11.00 Pauze
11.15 CuARdian Angel Project: rol van Jesco en toepassingen ADAS Scott Van Hooydonck (manager Jesco auto training school, Automotive specialist)
12.30 Lunch
13.30 Workshop Rij Vaardig in het aanbod van Workshops Veilig Verkeer Roel De Klerk (VSV)
15.30 Pauze
15.45 ADAS in de praktijk Scott Van Hooydonck
17.00 Einde

Voor wie?

Opgelet! Om iedereen de kans te geven deze opleiding te volgen, laten we maximaal vijf rijlesgevers per rijschoolvestiging per opleiding toe.

Erkende bijscholing

De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd voor 6 opleidingsuren als erkende bijscholing voor punt 3. 

Enkel indien je de volledige opleiding volgt, heb je recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid.

Cevora

Deze opleiding kwam tot stand in samenwerking met Cevora. Deelnemers die lid zijn van PC200, kunnen via Cevora gratis deelnemen aan de opleiding: schrijf in en selecteer "Ik wil via een partner inschrijven".

Algemene voorwaarden

Als je je voor deze inleiding inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Roel De Klerk
Projectverantwoordelijke Team Rijopleiding
015 63 14 05
roel.deklerk@vsv.be