Wat leer je?

Tijdens de opleiding leggen we verbanden tussen nieuwe en oude reglementen. Door concrete situaties te bespreken en verbanden te leggen, bouwen we verder op je kennis van het verkeersreglement. We voorzien ook ruimte om verschillende interpretaties van regels te bespreken.

Programma

08:00 Onthaal
08:30 Verwelkoming Wouter De Clercq (VSV)
08:35
  • toepassingsgebied wegcode en bepalingen
  • bindende kracht van de bevelen van bevoegde personen en de verkeerstekens
Erik Caelen (Verkeerskundige, adviesbureau Rijopleiding en Mobiliteit)
10:45 Pauze
11:00
  • bestuurders en hun plaats op de openbare weg
  • snelheid en de snelheidsbeperkingen
Erik Caelen
12:45 Lunch voorzien door de VSV
13:30
  • voorrang, manoeuvres en rijbewegingen
  • verkeer op verschillende soorten wegen
Erik Caelen
14:30
  • stilstaan en parkeren
  • gebruik van de lichten
  • veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen
  • valhelm en beschermende kleding
Erik Caelen
15:15 Pauze
15:30 Overzicht laatste wijzigingen verkeersreglement Erik Caelen
16:45 Einde

Voor wie?

Omdat we verder bouwen op de kennis uit de brevettenexamens is de cursus specifiek gericht naar gebrevetteerde rijlesgevers. 

Opgelet! Om iedereen de kans te geven deze opleiding te volgen, laten we maximaal 3 rijlesgevers per rijschoolvestiging per opleiding toe. Wil je toch met meer dan 3 rijlesgevers inschrijven, contacteer ons dan via rijopleiding@vsv.be en we bekijken samen je aanvraag.

Erkende bijscholing

De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd voor 7 opleidingsuren als erkende bijscholing voor punt 1. 

Enkel indien je de volledige opleiding volgt, heb je recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid.

Partners

Deze opleiding kwam tot stand in samenwerking met Cevora. Deelnemers die lid zijn van PC200, kunnen via Cevora gratis deelnemen aan de opleiding: schrijf in en selecteer "Ik wil via een partner inschrijven".

Algemene voorwaarden

Als je je voor deze opleiding inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Wouter De Clercq
015 44 32 65
wouter.declercq@vsv.be