Wat leer je?

Tijdens de opleiding kunnen de rijlesgevers bijleren van elkaar door praktijkervaringen uit te wisselen. Rijlesgevers kunnen het eigen vormingsmoment bijsturen op basis van de verdieping van dynamiek en interactie in de groep en het omgaan met weerstand van deelnemers.

Programma

  • ervaringen met het vormingsmoment
  • uitwisselen van praktijkvoorbeelden  
  • dynamiek en interactie in de groep
  • omgaan met weerstand

Op basis van een bevraging van de rijlesgevers werken wij de concrete inhoud en het programma voor de opleiding verder uit, zodat de opleiding beantwoordt aan de vragen, noden en behoeften uit de praktijk.

Voor wie?

Omdat we verder bouwen op de basisopleiding "De nieuwe rijopleiding: het vormingsmoment voor begeleiders", is de opleiding specifiek gericht naar rijlesgevers die het vormingsmoment effectief in de praktijk geven. 

Als voorkennis verwachten we dat je de basisopleiding “De nieuwe rijopleiding: het vormingsmoment voor begeleiders” hebt gevolgd. Tijdens deze opleiding verdiepen we de methodiek en de aanpak. Wij vragen deelnemers om hun eigen materiaal van het vormingsmoment mee te brengen naar de opleiding (op papier, op USB-stick, …) om de uitwisseling van praktijkervaringen te concretiseren. 

Opgelet! Om onderling ervaringen uit te wisselen laten we maximaal vier rijlesgevers per rijschoolvestiging per opleiding toe.

Erkende bijscholing

De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd voor 6 opleidingsuren als erkende bijscholing voor punt 2. 

Enkel indien je de volledige opleiding volgt, heb je recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid.

Cevora

Deze opleiding kwam tot stand in samenwerking met Cevora. Deelnemers die lid zijn van PC200, kunnen via Cevora gratis deelnemen aan de opleiding: schrijf in en selecteer "Ik wil via een partner inschrijven".

Algemene voorwaarden

Als je je voor deze opleiding inschrijft, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Contactpersoon

Sarah Klaps
Projectverantwoordelijke Team Rijopleiding
015 69 02 45
sarah.klaps@vsv.be