Leerlingen die de toets afleggen, krijgen op de computer 20 meerkeuzevragen te beantwoorden. De vragen zijn ingedeeld in zeven thema’s: verkeerstekens, voorrang, fietsuitrusting & zichtbaarheid, gedrag & attitude, passagiers, veiligheid en positie op de weg. Alle vragen zijn geïllustreerd met foto- of videomateriaal. Met de toets peilt de VSV onder meer of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico’s voor voetgangers en fietsers te herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben. De manier waarop leerlingen zich in risicovolle verkeerssituaties zouden gedragen, staat daarbij centraal. Denk bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden, een spoorwegovergang, voorrangssituaties, de dode hoek enzovoort. Om te slagen moeten de leerlingen minstens 14 van de 20 vragen correct beantwoorden. 

 

Om zich voor te bereiden op de toets kunnen de leerlingen gebruikmaken van een oefenplatform. Daar vinden ze leerstof en oefenvragen rond de verschillende thema’s die in de toets aan bod komen. Meer dan 26.000 leerlingen maakten daar intussen al gebruik van. Voor leerkrachten ontwikkelde de VSV een volledige leerlijn met lesmateriaal, waarbij elke maand een ander thema in de kijker staat. Per thema zijn er ook “thuiswerkjes” die leerlingen samen met hun ouders kunnen maken, zodat ze alles nog eens herhalen en ook de ouders op de hoogte zijn.

 

Eindtermen

De Grote Verkeerstoets ondersteunt lagere scholen bij de lessen verkeers- en mobiliteitseducatie en kadert in de eindtermen die de Vlaamse overheid op dat vlak heeft vastgelegd. De toets maakt deel uit van een leertraject verkeer dat begint in het kleuteronderwijs en dat in de lagere school uitmondt in drie toetsingsmomenten: Het Grote Voetgangersexamen in het vierde leerjaar, De Grote Verkeerstoets in het vijfde leerjaar en Het Grote Fietsexamen in het zesde leerjaar.

 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Kinderen horen tot de meest kwetsbare groepen in het verkeer. Hun veiligheid hangt in de eerste plaats af van de manier waarop volwassenen zich gedragen, maar niettemin blijft verkeerseducatie belangrijk om hen voor te bereiden op een veilige ‘carrière’ als weggebruiker. Scholen én ouders spelen een essentiële rol om kinderen te begeleiden op de weg naar veilig stappen en trappen.” 

 

Resultaten

Onmiddellijk na het afleggen van de toets krijgen de leerlingen hun resultaat te zien. Leerkrachten kunnen voor elke deelnemer een diploma afdrukken en via een online dossier het Vlaamse gemiddelde en de resultaten van de klas opvragen, met de scores per thema en feedback bij alle vragen. Hiermee kunnen ze de kennis en vaardigheden van de leerlingen achteraf nog verbeteren en de hiaten opvullen. 

 

Vorig jaar legden 25.941 leerlingen de toets af, 68% van hen was geslaagd. 

 

Meer info: www.verkeerstoets.be