1 OP DE 2 MAAKT ZICH ZORGEN

De VSV bevroeg 1500 Vlamingen over hun beleving van verkeersveiligheid in de eigen stad of gemeente. Daaruit kwam een aantal opvallende resultaten naar voren:

  • Ruim een kwart van de bevraagden (27%) vindt dat kinderen tot 12 jaar zich in de eigen buurt niet zelfstandig op een veilige manier kunnen verplaatsen. Slechts 45% vindt het verkeer in de eigen buurt wel veilig voor kinderen;
  • Ongeveer 1 op de 5 (19%) vindt verplaatsingen te voet of per fiets in de eigen gemeente of stad voor zichzelf onveilig, iets meer dan de helft (54%) voelt zich wel veilig;
  • 17% vindt de schoolomgevingen in de buurt onveilig, minder dan 6 op de 10 (57%) vindt deze wel veilig;
  • Bijna de helft (47%) vindt dat 30 km/u altijd de snelheidslimiet zou moeten zijn in woonkernen en -wijken, ruim een kwart (27%) is daar echter niet voor te vinden.

De VSV bevroeg ook specifiek ouders die hun kinderen te voet of met de fiets naar school laten gaan. Daaruit blijkt dat

  • Iets minder dan 1 op 3 (29%) ouders van lagereschoolkinderen het traject van huis naar school als erg onveilig ervaren, slechts 35% voelt zich veilig tot zeer veilig;
  • Voor het secundair onderwijs zijn de scores iets beter: 1 op de 5 (21%) beoordeelt het traject als erg onveilig, 37% vindt dit veilig tot zeer veilig.

VEILIGHEID KINDEREN EN JONGEREN CENTRAAL

Op de zestiende editie van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid dat de VSV vandaag in Gent organiseert, buigen tientallen experten en meer dan 600 congresgangers zich samen over de vraag hoe veilig verkeer voor kinderen en jongeren realiteit kan worden, en welke maatregelen scholen, politie, gemeenten en andere professionals daarvoor kunnen nemen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Het aantal verkeersslachtoffers daalt al 3 jaar op rij en we vestigen nieuwe laagterecords, maar ik ben zelf ook een vader en ik begrijp maar al te goed dat ouders zich nog steeds zorgen maken over hun kinderen in het verkeer. We hebben een omvattend Vlaams Verkeerveiligheidsplan dat op alle fronten strijdt voor veiliger verkeer. We betrekken daarbij ook zoveel mogelijk bondgenoten, zoals gemeentebesturen, politiezones én scholen. Met extra aandacht voor wie extra kwetsbaar is”.

Op het congres presenteren de federale Wegpolitie en de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen een indringende campagne die hardrijders confronteert met ouders die een kind in het verkeer hebben verloren, en is er onder meer aandacht voor onderzoeksresultaten van de Universiteit Gent waaruit blijkt dat verkeersveiligheid cruciaal is bij de beslissing van ouders om hun kinderen alleen te laten fietsen.

VLAAMSE VERKEERSVEILIGHEIDSPRIJS 2018

Het congres sluit af met de bekendmaking van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2018. Die prijs is een onderscheiding voor concrete projecten die door hun vernieuwende aanpak en samenwerking wezenlijk bijdragen aan de verkeersveiligheid in een buurt, bedrijf, school, vereniging of gemeente. Uit een totaal van 35 inzendingen weerhield een vakjury drie projecten waaruit de congresgangers de uiteindelijke winnaar zullen kiezen:

“Vicky en Thor”, een project voor bewegwijzerde verkeerseducatieve routes in Brugge;
Infrastructuurmaatregelen voor verkeersveilige schoolomgevingen in Zwijndrecht;
“School en co”, een project waarmee basisschool Paridaens uit Leuven meer leerlingen en ouders uit de auto en op de fiets wil krijgen.

Omstreeks 17.00 uur is bekend wie de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2018 in de wacht sleept.