Als je te snel rijdt, zie je minder

Hoe sneller je rijdt, hoe meer informatie je als bestuurder in korte tijd te verwerken krijgt. Van zodra het informatieaanbod te groot wordt, ga je je min of meer automatisch focussen op de informatie in het centrale blikveld. Dit gaat ten koste van het waarnemen en verwerken van informatie in je perifere blikveld, waardoor je mogelijk cruciale elementen over het hoofd dreigt te zien: een voetganger die aanstalten maakt om over te steken, een voorrangsbord, een fietser die uit een zijstraat komt en voorrang heeft… Hierdoor neemt het risico op ongevallen uiteraard toe. (1) “Hoe sneller je rijdt, hoe groter bovendien de impact wanneer het fout loopt. Daardoor neemt ook de kans op ernstig letsel toe. Allemaal goede redenen om je snelheid steeds aan te passen aan de omstandigheden, en zeker niet sneller te rijden dan toegelaten”, duidt minister Peeters.

 

Snelheid blijft probleem

Niettemin blijft te snel rijden nog steeds een probleem op de Vlaamse wegen. Uit recent onderzoek naar de overtuigingen en het zelfverklaarde rijgedrag van Vlaamse automobilisten tussen 18 en 54 jaar blijkt dat gemiddeld 1 op de 3 bevraagden moeite heeft om zich aan de snelheidslimiet te houden. (2) Dat cijfer varieert naargelang het snelheidsregime: binnen de bebouwde kom (50 km/u-limiet) heeft 25% moeite om niet te snel te rijden, in een zone 30 buiten de schoolomgeving gaat het om 44%. De resultaten voor de andere snelheidsregimes liggen daar tussenin en variëren van 28% in zones 30 bij scholen tot 37% op 70 km/u-wegen buiten de bebouwde kom en 38% op autosnelwegen. 1 op de 5 bestuurders (21%) geeft zelfs toe dat ze vaak “vergeten” op hun snelheid te letten.

 

Daartegenover staat dat te snel rijden door de meerderheid (69%) als gevaarlijk wordt gepercipieerd, en dat zowat 2 op de 3 automobilisten (65%) het belangrijk vindt om de snelheidslimieten na te leven. Een grote meerderheid is ervan overtuigd dat de snelheidslimieten een positieve impact hebben op de veiligheid: 87% vindt dat men tijdig kan reageren als er iets onverwachts zou gebeuren, en 86% is ervan overtuigd dat men bijdraagt aan een veilige en leefbare buurt door zich aan de limiet te houden.

 

Nonchalance

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Deze cijfers tonen nog maar eens aan dat de Vlaming een zekere nonchalance aan de dag legt inzake te snel rijden. Hoewel de meeste bestuurders het er in het algemeen wel over eens zijn dat het belangrijk is om zich aan de snelheidslimiet te houden, blijkt men daar in specifieke situaties toch meer moeite mee te hebben. De snelheidslimieten zijn er echter niet voor niets: wanneer men te snel rijdt, zijn de risico’s op een ernstig ongeval reëel, en dat willen we met deze campagne extra in de verf zetten. Bovendien geven we automobilisten tips om hun snelheid beter in de gaten te houden en zo ongevallen te vermijden. Onaangepaste of overdreven snelheid is helaas nog steeds een belangrijke killer in het verkeer. Het is niet voor niets een belangrijk aandachtspunt in ons nieuw verkeersveiligheidsplan, waarin we ons engageren om aandacht te blijven vragen voor deze problematiek via sensibiliseringscampagnes zoals deze.”

 

Van 4 tot 31 oktober loopt er een nieuwe VSV-campagne die focust op de risico’s van te snel rijden. 314 affiches langs de Vlaamse hoofdwegen maken duidelijk dat wie te snel rijdt minder ziet en daardoor mogelijks een ernstig ongeval kan veroorzaken. De affichecampagne wordt ondersteund door radiospotjes op MNM, Joe FM, Q-Music, Top Radio en Studio Brussel. Verder loopt er een uitgebreide campagne via onder meer sociale media, tankstations en influencers. Alle campagnemateriaal is beschikbaar op Beloofd.be.

 

De nieuwe snelheidscampagne werd voorgesteld op de Brechtsebaan in Schoten, nabij de plek waar de vijftienjarige Aïsha Wagemans in 2009 werd aangereden toen ze de weg overstak op het zebrapad. Enkele dagen later overleed ze aan haar verwondingen. Ter herdenking van Aïsha staat er een SAVE-bord van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE. Gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem: “Proportioneel heel veel OVK-families weten welke rol ‘snelheid’ gespeeld heeft bij het verlies van hun zoon, dochter, zus of broer. Overdreven of onaangepaste snelheid is een factor bij het merendeel van de verkeersongevallen, en is de hoofdoorzaak van zowel de objectieve als subjectieve verkeersonveiligheid. De zeer individualistische fixatie of, zoals minister Peeters zegt, de nonchalance inzake snelheid is een gedragsprobleem en een probleem van maatschappelijke cultuur. Bij OVK staat de verkeersveiligheid van kinderen en jongeren centraal, maar wat goed is voor hen is ook goed voor alle anderen…”.

 

Pakkans blijft stijgen

Uit cijfers van de Federale Politie blijkt dat er vorig jaar in Vlaanderen bijna 2,8 miljoen bestuurders werden betrapt op te snel rijden. De pakkans voor wie over de schreef gaat is dus aanzienlijk, en wordt binnenkort nog groter door de ingebruikname van 161 nieuwe trajectcontroles bovenop de 238 reeds bestaande. Daarnaast zijn er de klassieke flitspalen en de mobiele controles door politiediensten.

 

Niet toevallig start de nieuwe snelheidscampagne net voor de Flitsmarathon die de Federale Politie en 114 lokale politiezones op woensdag 6 oktober organiseren. Koen Ricour, directeur van de Federale Wegpolitie: “Ondanks alle bemande, onbemande en trajectcontroles en de autotechnologie wordt te snel rijden door sommige bestuurders nog steeds als sociaal aanvaardbaar beschouwd. Snelheidsbeperkingen zijn er om nageleefd te worden, om de verkeersveiligheid te garanderen. De cijfers tonen aan dat inspanningen op dat vlak nog geleverd moeten worden. Aangezien onze belangrijkste opdracht de verkeersveiligheid is, gaan wij verder controleren.”

Meer info: www.beloofd.be 

_______

(1) Bron: SWOV, factsheet Snelheid en snelheidsmanagement

(2) Online panelbevraging uitgevoerd in juni 2021 door Ipsos in opdracht van de VSV, bij 791 Vlaamse autobestuurders tussen 18 en 54 jaar.