Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Door hun deelname kiezen scholen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan enkel theorielessen in de klas.  

 

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om ook in de winter te voet of met de fiets naar school te blijven komen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen.

 

In ruil voor hun inzet krijgen de winnende scholen een medaille om aan de schoolpoort te hangen, een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters verheugt zich over de stijging van het aantal uitgereikte Verkeer op school-medailles: “Met praktijkgerichte verkeerseducatie en de bijhorende praktijktoetsen in de klas kan de schoolgaande jeugd voorbereid worden op de realiteit van het verkeer. Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in verkeers- en mobiliteitseducatie. Het aantal uitgereikte medailles aan scholen, namelijk 1028 medailles, toont ook aan dat zij het nut zien van dergelijke educatieve pakketten”, aldus de minister.  

 

“Met de medailles zien ook de ouders aan de schoolpoort dat de school inzet op verkeerseducatie”, zegt VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer. “Verkeers- en mobiliteitseducatie kan bovendien nooit een taak van de school alleen zijn: ouders hebben daarin de belangrijkste rol te spelen, door regelmatig met hun kinderen in het echte verkeer op stap te gaan of te fietsen. Enkel op die manier leren kinderen voldoende verkeerservaring op te bouwen waardoor hun risico als kwetsbare weggebruiker op termijn verkleint”, besluit De Dobbeleer.

 

De scholen krijgen de medaillepakketten in de loop van deze maand toegestuurd.