“Een grootschalige campagne rond gsm-gebruik in de wagen op het moment dat heel Vlaanderen ‘in zijn kot’ blijft, had sowieso weinig zin”, zegt Werner De Dobbeleer (VSV). “Daarom hebben we beslist om de geplande ‘automodus’-campagne uit te stellen tot een latere datum. De aanplakborden hadden we in april toch ter beschikking, en zo zijn we op het idee gekomen om iets terug te doen voor alle mensen die nu dagelijks op weg zijn om voor anderen te zorgen: dokters, verplegers en medewerkers uit de zorgsector, maar ook vrachtwagenchauffeurs, postbodes, vuilnisophalers, winkelbedienden en bij uitbreiding alle helden die zich vandaag tot het uiterste inzetten om het land draaiende te houden. Zij verdienen een dikke merci, recht uit het hart!”.

De affiches met de slogan “Aan alle helden: bedankt!” hangen tot eind april op de 315 aanplakborden langs de Vlaamse hoofdwegen. Er zijn vijf verschillende versies, telkens met een andere persoon. De vijf staan symbool voor alle helden van nu. Het gaat om gewone mensen die tussen hun drukke dagtaak door graag bereid waren om hun gezicht aan de campagne te lenen:

  • Dave Peeters is vuilnisophaler bij Limburg.net in de regio Sint-Truiden;
  • Erik Leysen is vrachtwagenchauffeur bij Van Moer Logistics in Zwijndrecht;
  • Roxanne Peters werkt als vroedvrouw in het AZ Vesalius te Tongeren;
  • Shara Nijs is medewerkster bij Bpost in Neerpelt;
  • Tatiana Habex is filiaalassistente van de Lidl-supermarkt in Genk.     

De bedanking aan Dave, Erik, Roxanne, Shara, Tatiana en alle andere helden van nu wordt ook via sociale media verspreid.

Noot voor de redactie:

  • Dave, Erik, Roxanne, Shara en Tatiana zijn beschikbaar voor interviews, hun contactgegevens zijn verkrijgbaar bij de VSV.
  • De affiches in hoge resolutie zijn beschikbaar via deze link.