Heikel punt

Snelheidsovertredingen blijven nog steeds een heikel punt op de Vlaamse wegen. Toch is 9 op de 10 autobestuurders overtuigd van het nut van de snelheidslimieten. De VSV voerde in juni onderzoek uit om te polsen naar de overtuigingen en het rijgedrag van Vlaamse automobilisten (1). Hieruit blijkt dat ondanks de overtuiging dat snelheidslimieten nuttig zijn, 1 op de 4 Vlamingen zich niet consequent aan de snelheidslimiet houdt. Voornamelijk mannen onder de 45 jaar hebben een zware voet. Dat kan heel verstrekkende gevolgen hebben voor andere weggebruikers én voor henzelf, iets wat duidelijk blijkt uit de getuigenissen die in de campagne aan bod komen. Zoals deze van J. (36) uit Gent:

“Ik dacht dat een fietser die ik zag aankomen, ging stoppen. Maar die inschatting bleek fout. Achteraf is aangetoond dat als ik mij aan de snelheidslimiet had gehouden, de aanrijding was vermeden. Ik reed nog geen 5 km/u te snel. De fietser, een oudere man, kwam op de voorruit terecht en is later in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Ik moet hiermee leren leven. Nu, 14 jaar later, heb ik nog altijd schrik om een fietser aan te rijden.”

Uit onderzoek blijkt dat Vlaamse bestuurders de snelheidslimieten beter naleven in een schoolomgeving (78%) en binnen de bebouwde kom (77%). De helft van de bevraagde bestuurders geeft ook aan dat er meer op snelheid zou moeten gecontroleerd worden op de Vlaamse wegen, en daarbij vooral in de eigen straat.

 

Waarom rijden we te snel?

Eerst en vooral hebben bestuurders die zich niet consequent aan de snelheidslimiet houden het gevoel dat ze tijd verliezen. 51% van de bestuurders die op 70 km/u-wegen minder op de limieten letten, gaat hiermee akkoord. Bij de bestuurders die zeggen zich (bijna) altijd aan de limiet te houden, bedraagt dat aandeel slechts 20%.

Vlaamse automobilisten ‘vergeten’ ook vaak op de limieten te letten. 44% van de bestuurders die op 70 km/u-wegen minder op de limieten letten, beweren dat ze vaak ‘vergeten’ op hun snelheid te letten. Bij de bestuurders die zeggen zich (bijna) altijd aan de limiet te houden, bedraagt dat aandeel slechts 11%.

Ten slotte vinden bestuurders die minder op hun snelheid letten de limieten veel minder vaak gerechtvaardigd, dan zij die er meer op letten. Vooral bestuurders uit Limburg en West-Vlaanderen vinden de snelheidslimiet van 70 km/u niet altijd even aanvaardbaar.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Snelheidslimieten zijn er niet zomaar en hebben wel degelijk een gegronde reden. In het kader van de verkeersveiligheid is het bovendien belangrijk om te beseffen dat het aanpassen van je snelheid aan de omstandigheden nog steeds de meest veilige reflex is, uiteraard zonder de snelheidslimiet te overschrijden. Vijftig kilometer per uur rijden, is wettelijk toegelaten in een bebouwde kom, maar kan ronduit gevaarlijk worden wanneer je een groep fietsende kinderen nadert.”

 

Campagne

Van 2 november tot 6 december loopt een nieuwe VSV-campagne rond overdreven en onaangepaste snelheid. 314 affiches langs de Vlaamse hoofdwegen maken duidelijk dat te snel rijden, ook al is het maar een beetje, ernstige gevolgen kan hebben. De affichecampagne wordt ondersteund door radiospotjes op JOE, MNM, QMusic, Studio Brussel en TopRadio. Daarin horen we twee getuigenissen die gebaseerd zijn op reële processen-verbaal van ongevallen waarin te snel rijden tot verregaande gevolgen leidde. Verder is er een uitgebreide campagne via sociale media en in de tankstations.

Alle campagnemateriaal is beschikbaar op Beloofd.be, de website waar je ook de belofte kunt maken om je altijd aan de snelheidslimieten te houden.