Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Door hun deelname kiezen scholen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan enkel theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om ook in de winter te voet of per fiets naar school te blijven komen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen.

De winnende scholen krijgen een medaille om aan de schoolpoort te hangen, een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

“Zo zien ook ouders aan de schoolpoort dat de school inzet op verkeerseducatie” zegt Werner De Dobbeleer (VSV). “Verkeers- en mobiliteitseducatie kan immers nooit een taak van de school alleen zijn: ouders hebben daarin de belangrijkste rol te spelen, door regelmatig met hun kinderen in het echte verkeer op stap te gaan of te fietsen. Enkel op die manier leren kinderen voldoende verkeerservaring op te bouwen waardoor hun risico als kwetsbare weggebruiker op termijn verkleint”, besluit De Dobbeleer.

Hoe punten verdienen?

Afhankelijk van het aantal punten dat een school verzamelt, kan ze een bronzen, zilveren of gouden medaille behalen (respectievelijk 3, 6 of 9 punten). Voor aparte kleuterscholen - scholen die enkel en alleen een kleuterafdeling hebben - geldt een aparte regeling, aangezien het aanbod voor kleuterscholen beperkter is. Kleuterscholen die minstens 3 punten behalen, ontvangen een kleutermedaillepakket.

In oktober kregen alle Vlaamse basisscholen een bericht van de VSV met daarin de vermelding van het aantal verzamelde punten. Na bevestiging van de gegevens kunnen de scholen kiezen welke beloning(en) ze willen ontvangen. De VSV bezorgt de medaillepakketten in november, volledig gratis.