NIEUWE STERKE DALING

Volgens de Verkeersveiligheidsbarometer van Vias werden vorig jaar bij verkeersongevallen in Vlaanderen 222 doden ter plaatse geregistreerd, 24 minder dan in 2016. Dit stemt overeen met een daling van -9,8%. Op basis van deze cijfers raamt Vias het definitieve aantal verkeersdoden (‘doden 30 dagen’) voor Vlaanderen in 2017 op ongeveer 290. Dat cijfer ligt weliswaar nog een eind verwijderd van de Vlaamse doelstelling voor 2020, namelijk maximum 200 verkeersdoden, maar de evolutie is alleszins erg bemoedigend. Om de doelstelling te behalen, zou het aantal verkeersdoden in Vlaanderen de komende jaren nog met gemiddeld 30 doden per jaar moeten dalen.

Ook het aantal gewonden (29.346) daalde vorig jaar ten opzichte van 2016 (-6,9%), net als het aantal letselongevallen (23.092, -6,9% ten opzichte van 2016). Met deze cijfers behaalt Vlaanderen een nieuw laagterecord voor alle ongevalsindicatoren.

MINDER DODEN IN WEST-VLAANDEREN, STIJGING IN ANTWERPEN

Recorddalingen van het aantal letselongevallen werden opgetekend in alle Vlaamse provincies. De daling was het grootst in de provincie Limburg (-11,9%), gevolgd door Vlaams-Brabant (-8,6%), West-Vlaanderen (-8,3%), Antwerpen (-5,5%) en Oost-Vlaanderen (-4,3%).

De provincie Antwerpen kende jammer genoeg een aanzienlijke stijging van het aantal doden ter plaatse (+17), terwijl het dodental stabiel bleef in Vlaams-Brabant (+0). West-Vlaanderen (-17), Oost-Vlaanderen (-15) en Limburg (-9) registreerden dan weer een behoorlijke vermindering van het dodental in vergelijking met 2016. De drie provincies zagen zelfs een laagterecord van dit cijfer.

MINDER DODEN ONDER AUTO-INZITTENDEN

Het aantal letselongevallen met bromfietsers (-12,4%) en met personenwagens (-8,8%) daalde fors in 2017. Ook waren er minder ongevallen met voetgangers (-5,6%), bestelwagens (-4,5%) en fietsers (-4,1%) in vergelijking met 2016. Het aantal letselongevallen met motorrijders bleef daarentegen ongeveer gelijk (-0,8%), terwijl de ongevallen met vrachtwagens in stijgende lijn gingen (+1,8%).

Het aantal doden ter plaatse daalde zeer aanzienlijk onder de autoinzittenden (-33). Het dodental nam eveneens af bij fietsers (-9) en, in mindere mate, in ongevallen met vrachtwagens (-3) en bestelwagens (-2). Anderzijds vielen meer doden te betreuren bij motorrijders (+8), voetgangers (+5) en bromfietsers (+4).

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Het is niet mijn doel om altijd maar onprettige maatregelen te nemen, zoals extra controles en extra camera’s. Het is wel mijn doel om met die onprettige maatregelen resultaten te boeken. Hopelijk erkennen Vlamingen dankzij deze daling van het aantal verkeersdoden met 10% dat onprettige maatregelen levens kunnen redden”.

Minister Weyts licht de cijfers en bijkomende beleidsmaatregelen verder toe op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid dat de VSV vandaag in Gent organiseert.

De volledige Verkeersveiligheidsbarometer is te raadplegen op de website van Vias: http://www.vias.be/nl/onderzoek/verkeersveiligheidsbarometer/