De Business Mobility Awards gaan naar bedrijven en andere organisaties die initiatieven nemen om het woon-werkverkeer en zakelijke verplaatsingen zo veilig en duurzaam mogelijk te laten verlopen. Nieuw dit jaar is een award voor ondernemingen die innovatieve technologie met maatschappelijke impact op duurzame en veilige mobiliteit ontwikkelen. De laureaten werden gekozen door een jury waarin preventie- en mobiliteitsspecialisten, technologie-experten en werknemers- en werkgeversorganisaties zetelen.

Uit in totaal 18 kandidaturen koos de jury dit jaar twee winnaars:

  • De award voor duurzame en veilige mobiliteit op de werkvloer en in het woon-werkverkeer ging naar het AZ Maria Middelares, een groot ziekenhuis in de groene rand rond Gent. Dagelijks pendelen meer dan 2.000 medewerkers en honderden patiënten en bezoekers van en naar het ziekenhuis. Omdat de dichtstbijzijnde openbaarvervoerhalte op meer dan 500 meter van het gebouwencomplex ligt, ging het AZ Maria Middelares op zoek naar een duurzame “last mile-oplossing" in eigen beheer. Die vonden ze bij de zelfrijdende, 100% elektrische shuttle “Olli”. De shuttle legt binnen de geo-afgebakende zone volledig automatisch de weg tussen de halte en de ingang van het ziekenhuis af in gemengd verkeer en past zich autonoom aan volgens de gedetecteerde obstakels en andere weggebruikers. Olli is de eerste permanente autonome shuttle in België die dagelijks een paar honderd passagiers vervoert, en dit sinds 3 september 2020. Deze dienstverlening wordt gratis aangeboden aan medewerkers, patiënten en bezoekers. Het project kadert in het maatschappelijk engagement van het ziekenhuis om de modale shift en de omschakeling naar groene, duurzame mobiliteit mee te realiseren. Zo is er voor de werknemers onder meer een aantrekkelijk fietsleaseprogramma, een gratis fietshersteldienst en er worden regelmatig fietsopleidingen georganiseerd. Met resultaat: in 2020 pendelden 570 medewerkers op regelmatige basis met de fiets naar het werk. Daarbij legden ze in totaal meer dan 770.000 fietskilometers af.

  • De award voor slimme innovatieve mobiliteitstechnologie ging naar Olympus Mobility NV, een bedrijf dat een “Mobility as a Service”-oplossing aanbiedt voor ondernemingen. Olympus Mobility maakt het zowel voor werkgevers als werknemers eenvoudig om voor de meest duurzame verplaatsingen te kiezen. De werknemer krijgt één digitale toegang tot allerlei mobiliteitsdiensten via de Olympus-app: openbaar vervoer, deelwagens, deelfietsen, deelsteps, taxi's, Uber, Waterbus, internationale treintickets enz. De all-in-one mobiliteitsapp telt meer dan 200.000 gebruikers en dekt alle mobiliteitsbehoeften van de gebruiker. De administratie voor de werkgever blijft tot een minimum beperkt. De jury loofde dit project omdat het alomvattend is, data-gedreven en op zowel kleine als grote schaal toepasbaar. Het gaat om een laagdrempelige, gebruiksvriendelijke tool die werknemers aanzet om al hun verplaatsingen te verduurzamen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Zowat de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen gebeurt in het verkeer, en de impact ervan is enorm. Gelukkig zien we dat steeds meer werkgevers een doordacht beleid uitstippelen met maatregelen die duurzame en veilige mobiliteit stimuleren. Ook vanuit de technologiesector komen er oplossingen die tot zeer concrete resultaten leiden. Ik wil alle organisaties die een kandidatuur voor de Business Mobility Awards indienden, en uiteraard ook de winnaars, daarom van harte feliciteren! Werken aan een duurzame en veilige mobiliteit is voor élk bedrijf, voor élke organisatie zinvol, in gelijk welke branche en ongeacht het aantal werknemers. Bedrijven zijn belangrijke bondgenoten om het verkeer in Vlaanderen vlotter, veiliger en duurzamer te maken. Met Vlaanderen doen we alvast de nodige investeringen in fiets, duurzaamheid en verkeersveiligheid, de drie pijlers binnen mijn beleid”.

Tom Van Thienen, directeur van Prebes: “Als vereniging van preventieadviseurs hechten wij bijzonder veel belang hoe bedrijven omgaan met de mobiliteit van hun medewerkers, klanten en bezoekers. Wij ondersteunen en werken dan ook graag mee aan de Business Mobility Awards en aan de doelstellingen van de VSV, in de hoop dat de vele dossiers die werden ingediend andere bedrijven kunnen inspireren om stappen te zetten om te starten met of het verbeteren van hun mobiliteitsbeleid. In het bijzonder hechten wij veel belang aan de impact van het woon-werk verkeer en dienstverplaatsingen op het welzijn van medewerkers. Projecten die  daarenboven inzetten op duurzaamheid en de gezondheid van de medewerkers genieten extra aandacht. Wij willen de verschillende kandidaten bedanken voor hun mooie en inspirerende werk voor de vele andere bedrijven. In het bijzonder willen we de winnaars feliciteren met het mooie werk dat ze leveren. De toekomstige winnaars willen we alvast oproepen om zich verder te engageren in hun mobiliteitsbeleid en zich te laten inspireren door de winnaars van dit jaar.”

Videoreportages over de winnaars zijn beschikbaar via het YouTube-kanaal van de VSV:

De volledige reportages zijn te zien op Kanaal Z in de Z-Mobility reeks.