De Belgische verkeerswetgeving bepaalt dat al wie een motorvoertuig bestuurt, moet voldoen aan een aantal medische minimumnormen. Dat betekent dat je als bestuurder niet mag lijden aan aandoeningen of afwijkingen die tijdens het rijden de veiligheid in het gedrang kunnen brengen. Ook vaak voorkomende medische problemen zoals slaapstoornissen, aandoeningen van hart- en bloedvaten, diabetes en problemen met het gezichtsvermogen staan in de wet vermeld.

“Te weinig mensen weten dat ze in de problemen kunnen komen als ze blijven rijden terwijl ze rijongeschikt zijn”, aldus minister Weyts. Als blijkt dat een patiënt om bepaalde redenen niet rijgeschikt is, dient zijn huisarts of specialist hem daarover te informeren. De patiënt moet dan zijn rijbewijs inleveren bij het gemeentebestuur en krijgt dat pas terug als hij een rijgeschiktheidsattest kan voorleggen.

In een aantal gevallen zijn artsen ook verplicht om patiënten door te verwijzen naar het CARA, het centrum dat in opdracht van de Vlaamse overheid bepaalt of iemand al dan niet rijgeschikt is. Het CARA kan indien nodig ook aanpassingen aan het voertuig of voorstellen of specifieke voorwaarden koppelen aan het behouden van het rijbewijs.

Zelftest en campagne via artsen en apothekers

Om bestuurders te informeren over de rijgeschiktheidsreglementering, voert de VSV een campagne via affiches en flyers die naar huisartsen en apothekers worden verdeeld. Wie zich vragen stelt over zijn eigen rijgeschikheid, kan via een eenvoudige online test op magiknogrijden.be te weten komen of er reden is tot bezorgdheid. De zelftest werd ontworpen door Vias Institute en de Universiteit Hasselt, telt vijftien vragen en is volledig anoniem. Na afloop krijg je een volledige bespreking van je resultaten en een groene, oranje of rode risicoscore. Is je resultaat oranje of rood, dan is het aan te raden om de resultaten te bespreken met je huisarts. Ook artsen kunnen terecht op magiknogrijden.be voor gedetailleerde informatie over rijgeschiktheid.

Minister Weyts: “Rijden terwijl je niet voldoet aan de medische minimumnormen is gevaarlijk voor jezelf en voor anderen in het verkeer. Gebeurt er een ongeval, dan kan dat daarenboven ook nog eens ingrijpende gevolgen hebben voor de verzekering en riskeer je zelf voor een groot deel van de kosten te moeten opdraaien. Heb je als bestuurder twijfels over je rijgeschiktheid, doe dan zeker de zelftest en aarzel niet om erover te praten met je huisarts!”.