Nieuw onderzoek van de VSV (1) toont aan dat heel wat Vlaamse automobilisten te snel rijden als een probleem beschouwen. Ruim 1 op de 2 (53%) vindt dat de autobestuurders in hun straat de toegelaten snelheid meestal niét respecteren. In zones 30 loopt dat zelfs op tot 64 procent.

Verder blijkt een grote meerderheid van de autobestuurders bereid om zich aan de snelheidslimieten te houden, al geven ze toe dat hen dat niet altijd even goed lukt:

  • Meer dan 8 op de 10 automobilisten zijn bereid om de maximumsnelheid na te leven in schoolomgevingen (30 km/u, 84%) en binnen de bebouwde kom (50 km/u, 82%). In zones 30, buiten de bebouwde kom en op autosnelwegen is de bereidheid iets minder groot, maar gaat het toch om ongeveer 7 op de 10 autobestuurders (respectievelijk 74%, 72% en 68%).
  • Binnen de bebouwde kom (50 km/u) en in schoolomgevingen (30 km/u) achten de meeste autobestuurders de kans klein dat ze te snel zouden rijden (respectievelijk 81% en 80%), op autosnelwegen en in zones 30 daalt dat cijfer tot respectievelijk 66% en 58%.

 

Waarom rijden we te snel?

Onduidelijke snelheidslimieten, onderschatting van de risico’s en aanvaardbaarheid van de maximumsnelheden blijken de voornaamste redenen waarom Vlaamse automobilisten wel eens te snel rijden:

  • Voor minder dan 4 op de 10 autobestuurders (37%) zijn de snelheidslimieten overal duidelijk. Een even grote groep (38%) geeft aan moeite te hebben om zich overal aan de maximumsnelheid te houden.
  • Slechts 1 op de 3 autobestuurders (33%) schat dat het risico op een ongeval groot is als ze te snel rijden. Ter vergelijking: bij smartphonegebruik achter het stuur bedraagt dat aandeel meer dan het dubbele (77%).
  • Slechts 4 op de 10 automobilisten (40%) vinden dat de snelheidslimiet meestal op een aanvaardbaar niveau liggen. Gaat het echter over hun eigen straat, dan blijken meer dan 8 op de 10 autobestuurders die in een zone 30 of een zone 50 wonen tevreden met de toegelaten snelheid (respectievelijk 83% en 81%).

 

Uittredend Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Overdreven en onaangepaste snelheid is de grootste oorzaak van zware ongevallen in Vlaanderen. In naar schatting 1 op de 3 dodelijke ongevallen speelt deze factor een rol. Reden genoeg om bestuurders te blijven sensibiliseren rond deze belangrijke killer in het verkeer, en tegelijk het aantal trajectcontroles op Vlaamse wegen verder uit te breiden”.

 

Nieuwe campagne bedankt Control Cruisers

Om de ruime meerderheid te ondersteunen die het belangrijk vindt om zich aan de snelheidslimiet te houden, lanceert de VSV een nieuwe campagne onder de noemer “Control Cruiser”. Een Control Cruiser is een voorbeeldige bestuurder die zich overal aan de maximumsnelheid houdt en daardoor relax rijdt. De campagne loopt van 29 september tot 3 november via affiches langs de hoofdwegen én via 10.000 lokale borden die inwoners in 122 deelnemende steden en gemeenten aan hun huisgevel bevestigen. De affiches roepen bestuurders op om zich aan de snelheidslimiet te houden, en de huisgevelborden bedanken alle Control Cruisers die er langsrijden. De campagne wordt ondersteund door een radiospotje en boodschappen op de tankpistolen in een groot aantal Vlaamse tankstations.

“Overdreven en onaangepaste snelheid is niet alleen een probleem op de hoofdwegen, maar evengoed binnen de bebouwde kom”, legt VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer uit. “Daar zijn er veel kwetsbare weggebruikers en te snel rijden brengt hen ernstig in gevaar. Met deze positieve campagne willen we de “Control Cruisers” – de bestuurders die niét te snel rijden – een steuntje in de rug geven en expliciet bedanken voor hun veilige gedrag.”

 

Flitsmarathon

Tijdens de campagne houdt de politie opnieuw een flitsmarathon. Koen Ricour, directeur van de Federale Wegpolitie: “De reeds twaalfde editie van de flitsmarathon, georganiseerd door de geïntegreerde politie, gaat van start op 8 oktober 2019 om 6 uur. De politiezones en Federale Wegpolitie zullen dan opnieuw gedurende 24 uur over het hele land intensief snelheidscontroles houden. Met deze campagne willen we samen met onze partners de veiligheid op onze wegen verbeteren om het aantal slachtoffers bij ongevallen verder te doen dalen.”

Meer informatie: www.beloofd.be, www.veiligverkeer.be

 

(1) Online bevraging bij een representatieve steekproef van 1000 Vlaamse autobestuurders tussen 18 en 65 jaar, uitgevoerd door Ipsos in opdracht van de VSV, mei 2019 - zie samenvatting

Radiospot (20sec): 

Radiospot (10sec):