Van 27 juni tot 31 juli 2022 voerden de Lokale en Federale Politie in Vlaanderen 70.087 alcoholtests en 28.321 drugtests uit, samen goed voor 98.409 tests of omgerekend meer dan 2800 tests per dag. 96.419 van de uitgevoerde tests (98,0%) hadden een negatief resultaat, 1.989 waren positief (2,0%).

 

Alcohol: 347 rijbewijzen ingetrokken

1.639 bestuurders testten positief op alcohol (2,3% van de uitgevoerde alcoholtests). 1.025 personen hadden een alcoholpromillage van 0,8 of meer en hadden dus stevig gedronken, met alle risico’s van dien. Van 347 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken op last van het parket. 

Drugs: 270 rijbewijzen ingetrokken

350 bestuurders testten positief op drugs (1,2% van de uitgevoerde drugtests). Bij 270 bestuurders beval het parket de onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs. 

 

Risico bestaat ook overdag

Het percentage positieve alcoholtests blijkt het hoogst tijdens de weeknachten (5,9%), gevolgd door de weekendnachten (5,0%). Voor drugs ligt het percentage positieve tests op weeknachten (2,8%) zelfs bijna dubbel zo hoog als in het weekend (1,3%). Omdat er overdag veel meer verkeer is, blijft het aantal bestuurders dat risico veroorzaakt door drank- of druggebruik ook tijdens de dag aanzienlijk. Daarom is het zinvol om ook overdag te controleren op rijden onder invloed, zowel in de week als tijdens de weekends.

 

Conclusie: sensibiliseren én controleren blijft noodzakelijk

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De resultaten van de alcohol- en drugcontroles die de politie in het kader van de Groot Gelijk-campagne heeft uitgevoerd, tonen duidelijk aan dat de overgrote meerderheid van de Vlaamse bestuurders de campagneboodschap heeft begrepen en niet onder invloed van drank of drugs rijdt. Zij hebben uiteraard groot gelijk, want de recente actualiteit heeft jammer genoeg nog maar eens aangetoond welke drama’s rijden onder invloed kan veroorzaken. Het is dus onze plicht om te blijven sensibiliseren én controleren tot niemand in Vlaanderen nog onder invloed van drank, drugs of lachgas achter het stuur kruipt. We moeten evolueren naar een cultuur waarbij rijden onder invloed onder geen enkel beding maatschappelijk getolereerd wordt”.

 

Commissaris Gerry Peeters van de Federale Wegpolitie: “Initiatieven zoals de Groot Gelijk-campagne van de VSV kunnen we alleen maar aanmoedigen. Preventie blijft immers essentieel in de strijd tegen rijden onder invloed. In het kader van deze campagne willen we ook aan alle weggebruikers het signaal geven dat wij aanwezig zijn op het terrein. Controleren is onze core business: elke dag gebeuren er controles om ervoor te zorgen dat iedereen veilig thuis geraakt.”

 

Uit een meting van de VSV bleek eerder al dat druggebruikers onderschatten welke negatieve effecten drugs hebben op hun rijgedrag. Zo denkt bijna 1 op de 2 cannabis- en cocaïnegebruikers nog veilig te kunnen rijden na gebruik, terwijl deze stoffen net als andere drugs een aantoonbaar negatieve impact hebben op de rijvaardigheid. De boodschap van de Groot Gelijk-campagne blijft dus relevant. Daarom werkt de VSV onder meer samen met de Bus Belgica van Studio Brussel, die nog tot het einde van de zomer alle grote festivals en evenementen aandoet. Ook de politie blijft uiteraard controles uitvoeren.

 

Meer informatie over alcohol, drugs en lachgas in het verkeer vind je op www.veiligverkeer.be