Jongeren, verenigingen en scholen zetten zich in om het verkeer veiliger te maken en werken samen met onderzoeksinstellingen en lokale besturen. Initiatieven als deze kunnen andere organisaties en overheden in Vlaanderen alleen maar inspireren.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters

De projecten “Weg van ’t school” (een initiatief van Brightlab in samenwerking met Cera en Go With The Velo), “Kinderen leren fietsen in het verkeer” (Stad Brugge) en “3D Tripping Bike” (Responsible Young Drivers) zijn door een vakjury onder leiding van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) genomineerd voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2023. De jury selecteerde de kanshebbers uit in totaal 23 kandidaten die een dossier voor de prijs hadden ingestuurd. 

 

Een korte toelichting bij de drie genomineerde projecten:

 

  • Weg van ’t School (Brightlab, Cera & Go With The Velo) 

“Weg van ’t School” is een STEM-project (Science, Technology, Engineering and Mathematics) voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Samen met de leerkracht brengen leerlingen fietsroutes van en naar de school nauwkeurig in kaart met een Geografisch Informatiesysteem (GIS). Dit doen ze aan de hand van het burgerwetenschapsproject Fietsbarometer van de UGent. Ervaren ze de routes als onveilig, dan worden ze aangemoedigd om inventieve oplossingen te bedenken die de veiligheid verbeteren. “Weg van ’t School” zet de leerlingen aan om hun oplossingen te bespreken met het gemeentebestuur en om hun project de nodige zichtbaarheid te geven. De jury prees dit project omwille van het gebruik van burgerwetenschap, de inzet van technologie en het feit dat jongeren worden aangezet om na te denken over verkeersveiligheid.

 

  • Kinderen leren fietsen in het verkeer (Preventiedienst Stad Brugge) 

De Stad Brugge wil zoveel mogelijk Brugse basisscholen met doordacht en aantrekkelijk materiaal aanzetten om hun kinderen te leren fietsen in het echte verkeer. Ze ontwikkelden hiervoor de ‘Brugse’ leerlijn fietsen met vier ‘ankerpunten’ in het basisonderwijs en een uitbreiding naar de leerlingen van het eerste middelbaar. Verder is er een netwerk om scholen die hun leerlingen oefenkansen willen bieden in het echte verkeer, actief te ondersteunen. De jury prees dit project omdat het een mooi voorbeeld is van een lokaal bestuur dat de scholen op zijn grondgebied breed ondersteunt, en het feit dat men sterk inzet op samenwerking en engagement.

 

  • 3D-Tripping Bike (Responsible Young Drivers)

Deze tool laat jongeren in een virtuele wereld fietsen alsof ze onder invloed van alcohol of drugs zouden zijn. Dit gebeurt aan de hand van een Virtual Reality-bril en een echte fiets. Zo wil Responsible Young Drivers de risico’s van alcohol- en druggebruik op de fiets onder de aandacht brengen, risico’s die door jongeren nog vaak onderschat worden. De jury prees dit project omwille van het vernieuwende karakter, de combinatie van technologie en verkeersveiligheid en de toegankelijkheid voor de doelgroep.

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Innovatie, technologie en educatie staan centraal in de projecten die dit jaar genomineerd werden voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs. De geselecteerde initiatieven tonen duidelijk aan dat veilig verkeer geen zaak is van de overheid alleen, maar een gedeelde verantwoordelijkheid. Jongeren, verenigingen en scholen zetten zich in om het verkeer veiliger te maken en werken samen met onderzoeksinstellingen en lokale besturen. Initiatieven als deze kunnen andere organisaties en overheden in Vlaanderen alleen maar inspireren. Ik wens de drie genomineerden dan ook heel veel succes toe met hun initiatief!”

 

Congresgangers kiezen winnaar

De uiteindelijke winnaar wordt gekozen door de deelnemers aan het Vlaams Congres Verkeersveiligheid dat de VSV op 21 maart in Gent organiseert in samenwerking met de Vlaamse overheid, de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen. In 2022 ging de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs naar “Jonge Wegweters”, een initiatief van Bataljong (de vereniging van jeugddiensten van de Vlaamse lokale besturen) en het kenniscentrum Kind & Samenleving, met als doel jongeren te betrekken bij het lokale mobiliteitsbeleid.